Qmono - Mono Framework [x86] 4.2.1.0

Mono jest projektem FLOSS prowadzonym przez firmę Xamarin (dawniej przez firmę Novell, ...)

 1. Silas Mariusz
  Mono jest projektem FLOSS prowadzonym przez firmę Xamarin (dawniej przez firmę Novell, a zapoczątkowanym przez firmę Ximian), który ma na celu stworzenie zgodnego ze standardami Ecma zestawu narzędzi umożliwiającego uruchamianie programów stworzonych dla platformy .NET Framework, w skład których wchodzi między innymi kompilator języka C# oraz środowisko CLR (Common Language Runtime).

  amonocross.net_wp_content_uploads_2012_02_icn_dotnet_mono.

  Celem Mono jest nie tylko umożliwienie uruchamiania aplikacji stworzonych dla platformy Microsoft .NET na różnych platformach, ale również umożliwienie twórcom oprogramowania dla systemu Linux znacznie szerszy rozwój.

  Mono może być uruchamiane na wielu systemach operacyjnych, włączając w to Androida, większość dystrybucji Linuxa, BSD, OS X, Windows, Solaris. Dodatkowo wspierane są najpopularniejsze konsole do gier, takie jak:PlayStation 3, Nintendo Wii i Xbox 360.

  Logiem Mono jest głowa małpy widziana z profilu. Z języka hiszpańskiego mono oznacza właśnie małpę.

  ai1_news.softpedia_static.com_images_news2_Mono_3_0_Is_Out_Download_Now_2.
  Kod (Bash):
  1. export LD_LIBRARY_PATH=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Qmono/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
  Kod (Bash):
  1. /opt/Qmono/bin/mono --version
  Kod (Text):
  1. Mono JIT compiler version 3.12.1 (tarball Sun Apr 12 08:34:28 EDT 2015)
  2. Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. www.mono-project.com
  3.         TLS:           __thread
  4.         SIGSEGV:       altstack
  5.         Notifications: epoll
  6.         Architecture:  x86
  7.         Disabled:      none
  8.         Misc:          softdebug
  9.         LLVM:          supported, not enabled.
  10.         GC:            sgen
  Kod (Bash):
  1. bin/mono --help
  Kod (Text):
  1. Usage is: mono [options] program [program-options]
  2.  
  3. Development:
  4.     --aot[=<options>]      Compiles the assembly to native code
  5.     --debug[=<options>]    Enable debugging support, use --help-debug for details
  6.     --debugger-agent=options Enable the debugger agent
  7.     --profile[=profiler]   Runs in profiling mode with the specified profiler module
  8.     --trace[=EXPR]         Enable tracing, use --help-trace for details
  9.     --jitmap               Output a jit method map to /tmp/perf-PID.map
  10.     --help-devel           Shows more options available to developers
  11.  
  12. Runtime:
  13.     --config FILE          Loads FILE as the Mono config
  14.     --verbose, -v          Increases the verbosity level
  15.     --help, -h             Show usage information
  16.     --version, -V          Show version information
  17.     --runtime=VERSION      Use the VERSION runtime, instead of autodetecting
  18.     --optimize=OPT         Turns on or off a specific optimization
  19.                            Use --list-opt to get a list of optimizations
  20.     --security[=mode]      Turns on the unsupported security manager (off by default)
  21.                            mode is one of cas, core-clr, verifiable or validil
  22.     --attach=OPTIONS       Pass OPTIONS to the attach agent in the runtime.
  23.                            Currently the only supported option is 'disable'.
  24.     --llvm, --nollvm       Controls whenever the runtime uses LLVM to compile code.
  25.     --gc=[sgen,boehm]      Select SGen or Boehm GC (runs mono or mono-sgen)

Ostatnie aktualizacje

 1. 4.2.1.0
 2. Major update
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Odrzuć powiadomienie.