MySQL [x86/HAL firmware] 5.6.22

MySQL oferuje różne typy mechanizmów bazodanowych, z których każdy typ przeznaczony jest do innego..

Tagi:
  1. Silas Mariusz
    MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. Wcześniej przez większość czasu jego tworzeniem zajmowała się szwedzka firma MySQL AB. MySQL AB została kupiona 16 stycznia 2008 roku przez Sun Microsystems, a ten 27 stycznia 2010 roku przez Oracle. W międzyczasie Monty Widenius (współtwórca MySQL) stworzył MariaDBforka (alternatywną wersję) opartego na licencji GPL. MariaDB jest oparta na tym samym kodzie bazowym co MySQL i dąży do utrzymania kompatybilności z jej poprzednimi wersjami.
    Pmax lubi to.