Optware IPKG [arm-x19] 0.99.163

System zarządzania pakietami zaprojektowany z myślą rozbudowy systemów zintegrowanych

  1. Silas Mariusz
    System zarządzania pakietami Ipkg lub Itsy został zaprojektowany z myślą rozbudowy systemów wbudowanych/zintegrowanych o dodatkowe aplikacje Linuxowe. Jest używany w systemach operacyjnych Unslung dla Linksys NSLU2, OpenWRT, OpenMoko, Gumstix, iPAQ a teraz także w QNAP NAS.

    Images

    1. optware_640x400.png
    kaktus lubi to.