QGit - Git SCM (Full) [x86] 2.3.6

Git – rozproszony system kontroli wersji. Stworzył go Linus Torvalds jako narzędzie wspomagające ...

  1. Silas Mariusz

Ostatnie aktualizacje

  1. Minor update