avis: Moja sieć domowa 01.2014

Tags:
  • Poniżej cukierkowy schemat mojej pseudosieci domowej. Nie przypomina on profesjonalnego diagramu ale przynajmniej osoby z mniejszą wiedzą ogarną o co kaman. Co do adresacji to całość hula na klasie 10.0.0.0/8

Share this Item

User Comments

To post comments, simply sign up and become a member!