Moja mała sieć

  • "schemat" :) uproszczony - WiFi na 5GHz, VDSL synchronizuje się na jakieś 30 Mb/s / 4 Mb/s - równy kilometr do centrali :) także nieźle ...

Share this Item

User Comments

To post comments, simply sign up and become a member!