balance-tlb

  1. Silas Mariusz

    FAQ Port Trunking (Agregacja portów, grupowanie portów, Port Aggreggation, Load Balancing, NIC teaming)

    Dostępne tryby Port Trunking oraz ich definicje i podział na wymagania: -- Pracujące z dedykowanymi switchami przemysłowymi obsługującymi Port Trunking Balance-rr - Równoważenie obciążenia typu round-robin Transmituj pakiety w porządku sekwencyjnym od pierwszego dostępnego do ostatniego...