błąd i/o

  1. Silas Mariusz

    How-To Ratowanie RAID 5 z błedem I/O na jednym dysku

    Poniżej załączam log z ratowania RAID 5 użytkownika @r4id z minionego weekendu: login as: admin admin@xxx's password: [~] # ps ax PID Uid VmSize Stat Command 1 admin 624 S init 2 admin SW [kthreadd] 3 admin SW [ksoftirqd/0] 6 admin...