cross-compiler

  1. Silas Mariusz

    How-To Kompilowanie oprogramowania dla QNAP używając Cross Compiler Toolchain

    QNAP for Professionals & Developers Cross Compiler na maszynie wirtualnej Kompilator skrośny (ang.cross compiler) – kompilator zdolny do generowania kodu maszynowego dla platformy procesora innej niż ta, na której wykonuje się kompilator skrośny. Jest on niezbędny do kompilowania kodu na...