curl

  1. sereknr1

    Help CURL php -> qnap

    Witam, próbował ktoś ze strony z kompa (jakiś localhost) przesłać jakieś dane CURL-em do Qnapa ??
  2. Silas Mariusz

    How-To Pobieranie plików/zawartości FTP w tle

    Zaloguj się na shell serwera, czyli pobierz i uruchom program PuTTY i po SSH zaloguj się na shell serwera: W otwartym oknie programu w polu Host Name... podaj adres IP serwera znaleziony Finderem, wybierz Connection type SSH oraz w polu Port podaj numer portu - domyślny 22. Następnie kliknij...