floodgate defender mark iii

  1. kaktus

    Małogabarytowy firewall do ochrony starszych typów urządzeń.

    Floodgate Defender Mark III to tani, małogabarytowy firewall zapewniający ochronę przed cyberatakami starszych typów urządzeń stosowanych w sieciach SCADA, aplikacjach militarnych i medycznych oraz w kontrolerach infrastrukturalnych o krytycznym znaczeniu. Tego typu kontrolery były oryginalnie...