global hotspare

  1. badziewiak

    Help Global hotspare

    Wreszcie kupiłem swojego TVS-871 i7 16G. Podczas tworzenia puli pamięci z dwóch dysków 1 i 2, ustawiłem RAID1. Przypisałem dysk 7 na hot spare. Następnie zaktualizowałem do QTS 4.2. Utworzyłem z dysków 3-6 RAID 5. Poszło wszystko gładko. Chciałbym teraz przypisać ten dysk 7 na global hotspare...