gogs

  1. Silas Mariusz

    How-To Gogs

    Wymagane: - MySQL - Optware (App Center) - Git (App Center) # Znajdz katalog w ktorym przechowywane sa paczki qpkg publicdir=`/sbin/getcfg Public path -f /etc/config/smb.conf` qpkgdir=`cd $publicdir && cd ../.qpkg/ && pwd` cd $qpkgdir wget...