hitachi

  1. Silas Mariusz

    FAQ S.M.A.R.T. w QNAP i PC

    S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – system monitorowania i powiadamiania o błędach działania dysku twardego. Przewidywanie usterek W założeniu miał to być system, który na bieżąco monitoruje stan najważniejszych parametrów dysku i ostrzega o nadchodzącej...