imagick

  1. Silas Mariusz

    Download ImageMagick w serwerze Web

    Nieaktualne! Imagemagick domyślnie wbudowany w obecną wersje PHP serwera QNAP NAS. (Notka: Wymagany zainstalowany Optware/IPKG) Z centrum aplikacji zainstaluj Optware. Za pomocą klienta SSH (np. PuTTY) zaloguj się na serwer i wykonaj poniższe polecenia aby pobrać automatyczny skrypt...
  2. kaktus

    Help imagemagick wymagany do instalacji partkeepr ...

    Od dłuższego czasu użeram się z przygotowaniem działającego pakietu imagemagick. Jest mi niezbędny w systemie do przeprowadzenia instalacji "programu" partkeepr. Jest to doskonała zaawansowana Baza danych do katalogowania elementów elektronicznych. Aplikacja działa z przeglądarki, autor...