inicjator

Inicjator - czynnik lub osoba zapoczątkowująca jakiś proces.
Inicjator ustawodawczy - to instytucja, osoba lub grupa osób, która tworzy projekt ustawy i zgłasza go pod obrady Sejmu.
Inicjator postępowania - to instytucja, osoba lub grupa osób, która zapoczątkowała pewne postępowanie prawne - np: zgłosiła wniosek do prokuratury lub sądu.
Inicjator chemiczny - to czynnik fizyczny lub związek chemiczny uruchamiający zajście reakcji chemicznej
Inicjator wybuchu - materiał wybuchowy zdolny do szybkiej eksplozji pod wpływem czynnika fizycznego - stosowany w detonatorach i spłonkach.

View More On Wikipedia.org