linux hacking homes

  1. Siona

    Help Automatyczne montowankie udziałów wolumenu innego niż systemowy dla folderów /homes

    Aktualnie mam postawiony system na dysku SSD 256GB - co automatycznie implikuje pewne ograniczenia powierzchni dla folderów systemowych, które sa umieszczone na wolumenie systemowym. SSD przeznaczony jest na system i działające VM. Jako drugi wolumen mam RAID5 6TB na którym przechowuję dane. Na...