plug-in

  1. U

    Plex Media Server Plug-in: Telewizjada (IPTV) Obecna wersja 1.3

    Plug-in Telewizjada dla PMS umożliwia odtwarzanie On-Line telewizji IPTV z serwisu Telewizjada: [Instalacja] Plugin należy zainstalować przez (App Center) centrum aplikacji w serwerze QNAP. Po instalacji należy przejść do ustawień serwera Plex i zaznaczyć bezpośrednie odtwarzanie: [Zrzut...
  2. Silas Mariusz

    How-To Jak tworzyć paczki .QPKG z Plug-in'ami dla Plex Media Server?

    Zaloguj się do konsoli shell serwera FAQ - Jak połączyć się do terminala/konsoli Linux - shell Bash/SH w serwerze QNAP (PuTTY Windows) Wykonaj poniższe polecenia: cd /share/Public mkdir build.src cd build.src wget...