podsieć

  1. GoRo33

    Help Podsieć pod urządzenia IoT oraz backup - prośba o podpowiedź.

    Cześć Od dłuższego czasu w ramach rozrywki i oderwania od rzeczywistości programuje sobie mikrokontrolery AVR i tworzę własne projekty IoT w domu. Do jet pory korzystuałem z komunikacyjni między urządzeniami przy pomocy Bluetootch lub ZWave oraz OPENhab postawionym na malince jako centrum...