qlaudlink

  1. A

    Help QlaudLink - edycja/dodawanie plików

    Witam, Udostępniam plik firmie zewnętrznej poprzez QlaudLink. Wszystko działa poprawnie daje im możliwość modyfikacji/dodania pliku do zasoby lecz niestety po otworzenie linku nie można w żaden sposób wyedytować lub dodać pliku do zasobu. Testowałem to wewnątrz i wszystko działa prawidłowo...