symlink

  1. jacekdob

    Help Udev rules - symlink dla USB

    Witam, Chciałbym, by po podłączeniu urządzenia USB (CP210x czy CH341), tworzyła się odpowiednia nazwa (symlink) w /dev, np. /dev/ttyCP210. W raspberry pi działało by w /etc/udev/rules.d stworzyć plik, np. 90-usb-serial.rules o treści: SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4"...
  2. kapustowicz

    Help Qsync - symbolic link / powiązanie symbliczne

    Hej. Zrobiłem na Windows 7 powiązanie symbliczne. Folder powiązany znajduje się oryginalnie na dysku D (nazwa: WAŻNE), a powiązanie utworzyłem w folderze Qsynca znajdującym się na dysku C - Qsync niby widzi ten folder WAŻNE poprzez to dowiązanie - oznacza wszystkie foldery znajdujące się w...