system not booting

  1. Silas Mariusz

    How-To System nie startuje i Finder nie wykrywa serwera

    Wyłącz serwer. Wysuń delikatnie wszystkie dyski, tak aby za chwile można było je łatwo zamontować. Włącz serwer i poczekaj na jego pełne uruchomienie. Kiedy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy gotowości serwera (po ok. 2 minutach), uruchom program Finder i znajdź jego adres IP. Sprawdź połączenie...