thin volume

  1. 003. Tworzenie Woluminu - Praktyczna Szkoła QNAP

    003. Tworzenie Woluminu - Praktyczna Szkoła QNAP

    Woluminy w systemie QTS przechowują katalogi współdzielone i pliki użytkowników. Tworząc wolumin mamy do wyboru trzy typy - Wolumin statyczny, który nie wyko...