usługa mycloudnas

  1. krzysiek_2014_pl

    Help Usługa MyCloudNAS

    Skonfigurowałem usługę MyCloudNAS i zastanawiam się ile osób może jednocześnie mieć dostęp do zasobów poprzez chmurę. Przy dodawaniu lokalnego użytkownika widać poniższa informacje. Wynika z niej że może być tylko 9 lokalnych użytkowników ( a więc 9 jednocześnie pracujących osób )...