How-To CouchPotato i rtorrent (automatyczne pobieranie filmów)

Status
Not open for further replies.

Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,138
6
1,806
153
37
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
CouchPotato - czyli automat i organizer biblioteki filmowej, pobierający filmy z NZB oraz popularnych trackerów Torrent według preferencji użytkownika.
CouchPotato

alinuxpluse.files.wordpress.com_2013_12_couchpotato.png

ai.imgur.com_EYj80MZ.png

ai.imgur.com_Q13tT9C.pngWymagania:
- Python (2.7) (wymagany przez CouchPotato2, dostępny w App Center)
- CouchPotato (Download | QNAP Forum - QPKG)
- rtorrent-QNAP


I. Konfiguracja rtorrent-QNAP do pracy z niezależną od "seed'owania" biblioteką filmową zarządzaną przez CouchPotato
 1. Otwórz zaawansowany interfejs Web programu rtorrent-QNAP
  upload_2014-5-10_14-7-4.png
 2. W górnym pasku menu kliknij "Ustawienia"
  upload_2014-5-10_14-12-57.png

 3. W ustawieniach pluginu Autotools:
  • włącz automatyczną etykietę oraz jako szablon wpisz: {DIR}
  • zaznacz funkcję automatycznego przenoszenie ukończonych zadań metodą twardych dowiązań (Hard link) (patrz opis poniżej) oraz podaj ścieżkę docelową: /share/Download/rtorrent/complete
  upload_2014-5-10_14-14-21.png
[help='Hard Link - Dowiązania twarde']W rzeczywistości, katalogi nie tyle ,,zawierają'' same pliki, co pewne meta-dane opisujące te pliki (i umożliwiające dostęp do danych zapisanych w tych plikach). Fakt ten ma istotną konsekwencję praktyczną: jednemu i temu samemu plikowi (jako zbiorowi danych) może odpowiadać więcej niż jeden wpis, w tym samym lub w różnych katalogach, i sytuacja taka jest całkowicie legalna. Mówimy wtedy o ,,twardych dowiązaniach'' (ang. hard links). Wszystkie takie dowiązania, tj. różne pozycje katalogowe wskazujące na te same zbiory danych, są równoprawne; usunięcie jednego z nich nie spowoduje utraty dostępu do odpowiadających mu danych (tj. ich ,,skasowania''), dopóki nie zostanie usunięte ostatnie takie dowiązanie. Dopiero wtedy miejsce na dysku zajmowane przez te dane zostanie zwolnione.[/help]


II. Konfiguracja CouchPotato za pomocą kreatora konfiguracji
Kreator konfiguracji zostanie wyświetlony dla nowej instalacji programu.
 1. Utwórz użytkownika oraz hasło
  upload_2014-5-10_14-44-13.png
 2. Skonfiguruj Downloader.
  • Zaznacz z listy dostępnych downloader'ów: rtorrent.
  • W polu 'Host' wpsz: scgi://localhost:5000 (alternatywnie użyj starej metody http://localhost:6009)
  • Jeżeli użyłeś metody łączenia SCGI, pole 'Username' i 'Password' pozostaw puste. Natomiast jeżeli użyłeś metody alternatywnej, to w polu 'Username' i 'Password' wprowadź poświadczenia autoryzacji tj. do interfejsu Web programu rtorrent-QNAP
  • W polu 'Label' wpisz: couchpotato
  • Jako katalog pobierania nowych zadań wybierz /share/Download/rtorrent/downloads/couchpotato
  upload_2015-1-12_21-25-6.png lub stardą metodą upload_2014-5-10_14-58-53.png
 3. Wybierz z jakich trackerów pobierać torrent'y oraz skonfiguruj reguły wysyłania.
  upload_2014-5-10_14-51-45.png
 4. Skonfiguruj zadanie organizera biblioteki pobranych filmów.
  • W polu 'From' wybierz lokalizację zakończonych pobrań o nadanej etykiecie 'Couchpotato', czyli: /share/Download/rtorrent/complete/couchpotato
   upload_2014-5-10_15-0-8.png
  • W polu 'To' określ docelową lokalizację biblioteki filmowej, np. jak poniżej:
   upload_2014-5-10_15-2-19.png

To wszystko! CouchPotato jest gotowy do pracy!

Przejdź do ustawień automatu i określ swoje preferencje filmowe.
upload_2014-5-10_15-7-10.png

Aby uzupełnić bibliotekę filmową w pozycję, które już posiadasz, podaj ich lokalizację.
upload_2014-5-10_15-10-29.png


Zrzuty ekranu z biblioteki:
upload_2014-5-10_15-13-54.png upload_2014-5-10_15-17-47.png
 

Attachments

 • CouchPotato2_130805.qpkg
  34.5 KB · Views: 33
Status
Not open for further replies.