Coffee & Cigarettes Kiedy NAS jest najlepszym rozwiązaniem?

Status
Not open for further replies.

Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,144
7
1,803
153
37
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Pamięci NAS dobrze sprawdzają się w systemach wymagających współdzielenia plików przez wiele komputerów klienckich pracujących w sieci. I do takich właśnie zastosowań pierwotnie je zaprojektowano.

241418_resize_540x1000.jpg


Większość modeli NAS dostępnych na rynku jest przeznaczona do zastosowań w małych lub średnich firmach i oferuje funkcje obsługi różnych protokołów (umożliwiających dostęp do współdzielonych plików), wbudowane mechanizmy backupu i narzędzia do zarządzania plikami (pozwalające na automatyczne raportowanie stanu wykorzystania pojemności pamięci i przydzielanie zasobów różnym użytkownikom).

Ponadto, coraz więcej pamięci NAS oferuje funkcje klasy SAN, zapewniając obsługę protokołu iSCSI. Ich producenci podkreślają, że rozwiązanie to jest względnie tanią alternatywą dla SAN, bo nie wymaga inwestycji w dodatkową, dedykowaną sieć Fibre Channel i jej infrastrukturę.

Ale obsługa iSCSI przez pamięci NAS nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla systemów SAN. Większość pamięci NAS tworzy jeden duży plik na sformatowanych wcześniej dyskach, który jest widoczny w systemie jak zewnętrzne urządzenie, oferujące pamięć masową na poziomie bloków. Mechanizm ten wpływa jednak na istotne zmniejszenie wydajności systemu, bo kontrolery pamięci muszą realizować dodatkowe operacje przetwarzania danych podczas ich zapisu/odczytu. Oprócz tego, pamięci NAS z reguły nie oferują tego poziomu redundancji elementów i funkcji co urządzenia SAN, co wpływa na mniejszą niezawodność systemu.

Pamięci NAS dla małych firm
Spadek cen pamięci NAS klasy podstawowej spowodował, że nawet za mniej niż 5 tys. zł można kupić funkcjonalną, dyskową pamięć masową o pojemności 10 TB, a sprzedaż tego typu urządzeń szybko rośnie.
W małych i średnich firmach macierze NAS najczęściej służą do składowania plików, a zaletą takiego rozwiązania jest brak potrzeby posiadania wykwalifikowanego zespołu pracowników IT do obsługi systemu pamięci masowej.

Producenci NAS często próbują jednak oferować uniwersalne, przeznaczone dla wszystkich rozwiązania typu „all-in-one”. Na ogół większość takich urządzeń NAS, w cenie poniżej 10 tys. zł, niewiele się różni pod względem podstawowych parametrów i funkcji.

Wraz z pamięciami producenci często dostarczają aplikacje, które mają pomóc we wstępnym konfigurowaniu urządzenia, ale z reguły do zarządzania pracą NAS jest wykorzystywana przeglądarka internetowa. Ponieważ każdy dostawca ma własną wizję interfejsu użytkownika, z reguły trzeba poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z jego szczegółami. Konfiguracja systemu zwykle nie jest skomplikowana. W większości przypadków można użyć protokołu CIFS/SMB domyślnie wykorzystywanego przez Windows, ale obsługiwanego również przez komputery pracujące pod kontrolą MacOS i Linux, lub NFS (Network File System) - własnego protokołu systemu Linux.

Urządzenia NAS są podłączane do sieci Ethernet, a macierze przeznaczone do zastosowań biznesowych powinny być wyposażone w dwa interfejsy sieciowe, najlepiej Gigabit Ethernet. Można wówczas wykorzystać konfigurację fail-over, zmniejszającą ryzyko awarii - gdy jeden z kabli Ethernet straci sygnał, drugi przejmie połączenie. W niektórych urządzeniach można też agregować interfejsy, by zwiększyć przepustowość, albo równoważyć obciążenie sieci.

Podstawowym zabezpieczeniem przed utratą danych w razie awarii dysku jest system RAID. Pamięć NAS przeznaczona do zastosowań biznesowych powinna więc umożliwiać instalację przynajmniej dwóch dysków.

Dodatkowym, wartym rozważenia zabezpieczeniem jest możliwość użycia dwóch macierzy NAS, które umożliwiają automatyczną replikację i synchronizację danych.

Wiele z dostępnych na rynku urządzeń NAS do replikacji wykorzystuje protokół rsync. Pozwala on automatycznie synchronizować pliki na drugie urządzenie. Zamiast za każdym razem replikować wszystkie dane, rsync kopiuje tylko zmiany lub różnice, co minimalizuje obciążenie sieci i czas kopiowania. Protokół rsync jest dobrym sposobem backupu wykorzystującego pamięci NAS, choć firmowe rozwiązania są z reguły łatwiejsze w konfiguracji. Ponadto czasami pozwalają one zarządzać kilkoma urządzeniami NAS i realizować replikację w wielu lokalizacjach.

Niektórzy producenci NAS oferują możliwość zapisywania kopii zapasowych danych w chmurze przy wykorzystaniu usługi SaaS (Storage as a Service). Jest ona dostępna na zasadach abonamentu z miesięczną opłatą, której wysokość zależy od ilości pamięci wykorzystywanej w chmurze.

Jeśli oprogramowanie dostarczane przez producenta NAS zapewnia bezpieczną, szyfrowaną transmisję danych, to jest to opcja, którą warto rozważyć. Należy jednak pamiętać o dodatkowym obciążeniu łączy WAN oraz ewentualnych wymaganiach prawnych dotyczących przechowywania wrażliwych danych.

Nawet w przypadku małych firm warto rozważyć wykorzystanie pamięci NAS obsługujących protokół iSCSI. Najogólniej mówiąc, ten protokół daje serwerowi wrażenie, że ma on lokalnie dołączoną pamięć masową, choć w rzeczywistości funkcjonuje ona w sieci. Jest to dobry sposób na skonsolidowanie pamięci w ramach jednej lokalizacji i jednoczesne zapewnienie serwerowi webowemu albo bazodanowemu wymaganej przez niego pamięci masowej.

Funkcją przydatną w środowisku Windows jest możliwość integracji z Active Directory. Dzięki użyciu usług katalogowych Microsoftu można skorzystać w NAS z zabezpieczeń dostępu na poziomie plików. Active Directory pozwala na zdefiniowanie zasad ochrony obszarów pamięci i katalogów opartych na grupach, do których należą pracownicy.

RAID - podstawowe zabezpieczenia przed awarią dysków
Praktycznie każda dyskowa pamięć masowa przeznaczona do zastosowań biznesowych powinna obsługiwać system RAID, który zapewnia odporność na awarię jednego lub więcej dysków. Dotyczy to zarówno pamięci DAS instalowanych bezpośrednio w serwerze, jak i sieciowych urządzeń NAS lub SAN.
RAID funkcjonuje obecnie jak nazwa własna, ale historycznie jest to niejednoznaczny skrót od angielskich określeń Redundant Array of Independent Disks (nadmiarowa macierz niezależnych dysków) lub Redundant Array of Inexpensive Disks (nadmiarowa macierz tanich dysków). Technologia ta pojawiła się na rynku już pod koniec lat 80. ub. wieku i jest przykładem wirtualizacji pamięci masowej.

Zestaw dysków połączonych w matrycę RAID pozwala bowiem na utworzenie jednolitej logicznej przestrzeni o pojemności większej niż udostępnia pojedynczy dysk, ale mniejszej niż suma ich pojemności, bo jej część jest wykorzystywana do zapisu sum kontrolnych (kodów korekcyjnych), które umożliwiają odtworzenie oryginalnych danych w razie awarii napędu. W matrycy RAID mogą pracować wszystkie rodzaje dysków - SATA, SAS i FC.

System RAID może być obsługiwany przez odpowiednie oprogramowanie, ale w wypadku pamięci masowych lub serwerów z reguły wykorzystywane są specjalizowane kontrolery sprzętowe. To pierwsze rozwiązanie jest stosowane obecnie w wielu modelach komputerów PC, których płyty główne są wyposażone w chipsety udostępniające funkcje obsługi RAID.

Poziom RAID|Minimalna liczba dysków|Całkowita pojemność macierzy zawierającej N dysków o pojemności C|Liczba dysków, które mogą ulec awarii bez groźby utraty danych
\RAID 0|2|NxC|0
\RAID 1|2|NxC/2|1
\RAID 5|3|(N-1)xC|1
\RAID 6|4|(N-2)xC|2
\RAID 10|4|NxC/2|1

Z reguły użytkownik pamięci masowej może samodzielnie konfigurować system RAID, określając, z jakiego poziomu zabezpieczeń chce korzystać Ograniczenia wynikają z liczby dostępnych dysków oraz funkcji udostępnianych przez kontroler lub kontrolery zarządzające pracę napędów. Dlatego przystępując do konfiguracji, należy przynajmniej ogólnie wiedzieć, jakie są wymagania na liczbę dysków i jakie są funkcje konkretnych poziomów RAI D.

Do najczęściej wykorzystywanych należą RAID 1, 5, a czasami również 0, 6 i 10(1+0).

Należy tu zwrócić uwagę, że konfiguracja RAID 0 nie zapewnia odporności na awarię dysku, a służy jedynie do zwiększenia wydajności zapisu/odczytu danych. W tym przypadku dwa lub więcej dysków jest łączonych w jeden logiczny napęd, a kontroler zapisuje/odczytuje dane na wielu dyskach, jednocześnie wykorzystując przepustowość ich interfejsów. W praktyce wydajność takiego systemu wzrasta o co najmniej 30%.

RAID 1 określany jest też jako disk mirroring (zwierciadlana kopia dysków) — w tym wypadku dane są zapisywane jednocześnie na dwóch dyskach. Oznacza to, że realna pojemność systemu spada o połowę.

RAID 5 wykorzystuje algorytm pozwalający na rozproszenie zapisu danych i kodów korekcyjnych na wszystkie wchodzące w skład macierzy dyski. Ich minimalna liczba to 3 lub 4. W razie awarii jednego z napędów, zapisane na nim dane mogą być odczytane na podstawie informacji znajdujących się na pozostałych, a po wymianie uszkodzonego dysku stan systemu jest odtwarzany.

RAID 6 to zmodyfikowana wersja RAID 5, która wymaga jednego dodatkowego dysku, ale wykorzystuje dwie niezależne sumy kontrolne (kody korekcyjne), co pozwala na odtworzenie systemu nawet w wypadku jednoczesnej awarii dwóch napędów. Pojemność dodatkowego dysku nie zwiększa pojemności całego systemu, bo musi w nim zostać zapisana większa liczba informacji kontrolnych. W RAID 10 jest po prostu połączeniem RAID 0 i RAID 1, czyli wykorzystuje mirroring do zabezpieczania przed awarią pojedynczego napędu, a jednocześnie wykorzystuje możliwość równoległego, jednoczesnego zapisu na dwóch dyskach, co zwiększa przepustowość systemu. Podobnie jak RAID 1, pod względem zastosowania pojemności dysków jest rozwiązaniem najmniej efektywnym.

Co to jest... ?
Wiedza - RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks)
Wiedza - Linear Disk - JBOD (ang. Just a Bunch Of Disks)
Wiedza - Dysk zapasowy (Hot spare)
 
Status
Not open for further replies.