How-To Serwer SMSC - Powiadomienia o alertach (Bramki SMS/Gadu-Gadu)

Discussion in 'Podstawowe ustawienia systemowe' started by Silas Mariusz, Aug 1, 2013.

Loading...
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Plus GSM
  Bramka sms.plus.pl
  (http://www1.plus.pl/bsm/)
  1. Na serwerze Web obsługującym PHP (i curl) umieść poniższy kod sms.plus-bsm.php
   PHP:
   Select All
   1. <?php
   2. /*
   3. * 2013.08.01 Silas Mariusz Grzybacz
   4. *
   5. * QNAP CLUB www.qnapclub.pl
   6. *
   7. * Based on perl's sms.miastoplusa.pl
   8. * http://code.google.com/p/skrypty-sms/
   9. */
   10.  
   11.     function stripslashes_array(&$arr) {
   12.         foreach ($arr as $k => &$v) {
   13.             $nk = stripslashes($k);
   14.             if ($nk != $k) {
   15.                 $arr[$nk] = &$v;
   16.                 unset($arr[$k]);
   17.             }
   18.             if (is_array($v)) {
   19.                 stripslashes_array($v);
   20.             } else {
   21.                 $arr[$nk] = stripslashes($v);
   22.             }
   23.         }
   24.     }
   25.     stripslashes_array($_POST);
   26.     stripslashes_array($_GET);
   27.     stripslashes_array($_REQUEST);
   28.     stripslashes_array($_COOKIE);
   29. }
   30.  
   31. $conf = array (
   32.     "login" => "username",
   33.     "password" => "password",
   34.     "sender" => "QNAPCLUB",
   35.     "number" => "",
   36.     "message" => "",
   37.     "useragent" => "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)",
   38.     "cookiepath" => dirname(__FILE__) . "/cookies.txt",
   39.     "timeout" => 10,
   40.     "separate" => chr(124)
   41. );
   42.  
   43. function sendSms()
   44. {
   45.     global $conf;
   46.  
   47.     $post = array (
   48.         "login=". $conf["login"],
   49.         "action=login",
   50.         "password=". $conf["password"],
   51.         "success-url=http://www1.plus.pl/bsm/auth"
   52.     );
   53.  
   54.     $c = curl_init();
   55.     curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://www1.plus.pl/sso/logowanie/auth");
   56.     curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
   57.     curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, implode("&", $post));
   58.     curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEFILE, $conf["cookiepath"]);
   59.     curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEJAR, $conf["cookiepath"]);
   60.     curl_setopt($c, CURLOPT_USERAGENT, $conf["useragent"]);
   61.     curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, $conf["timeout"]);
   62.     curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
   63.     curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   64.     curl_exec($c);
   65.     curl_close($c);
   66.  
   67.     $header = array (
   68.         'Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3',
   69.         'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
   70.         'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1',
   71.         'Host: www1.plus.pl',
   72.         'Accept-Encoding: gzip,deflate',
   73.         'Accept-Charset: ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7',
   74.         'Keep-Alive: 300',
   75.         'Connection: keep-alive',
   76.         'Pragma: no-cache',
   77.         'Cache-Control: no-cache',
   78.         'Content-Type: text/x-gwt-rpc; charset=utf-8',
   79.         'X-GWT-Permutation: 22E4064F5698D299DC724EC04F1478DC',
   80.         'X-GWT-Module-Base: http://www1.plus.pl/bsm/',
   81.         'Referer: http://www1.plus.pl/bsm/'
   82.     );
   83.  
   84.     $s = $conf["separate"];
   85.  
   86.     $sms =
   87.         "7".$s."0".$s."10".$s."http://www1.plus.pl/bsm/".$s."E23E25B5B18D1CA333516D75EAF0966A".$s.
   88.         "pl.plus.map.bsm.gwt.client.service.SendSmsService".$s."send".$s.
   89.         "pl.plus.map.bsm.core.gwt.dto.MessageTO/1868309509".$s."48c4f749a5f2b2253c0932b85699e9ec".$s.
   90.         $conf["message"].$s."".$s.$conf["number"].$s.$conf["sender"].
   91.         $s."1".$s."2".$s."3".$s."4".$s."1".$s."5".$s."5".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."6".$s."0".$s."0".
   92.         $s."7".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."1".$s."1".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".
   93.         $s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s."8".$s."9".
   94.         $s."0".$s."0".$s."0".$s."10".$s."0".$s."0".$s."8".$s."0".$s."0".$s."0".$s."0".$s
   95.     ;
   96.  
   97.     $c = curl_init();
   98.     curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "http://www1.plus.pl/bsm/service/SendSmsService");
   99.     curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
   100.     curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $sms);
   101.     curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
   102.     curl_setopt($c, CURLOPT_REFERER, "http://www1.plus.pl/bsm/");
   103.     curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEFILE, $conf["cookiepath"]);
   104.     curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIEJAR, $conf["cookiepath"]);
   105.     curl_setopt($c, CURLOPT_USERAGENT, $conf["useragent"]);
   106.     curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, $conf["timeout"]);
   107.     curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
   108.     curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   109.     $return = curl_exec($c);
   110.     curl_close($c);
   111.  
   112.     if (preg_match("/java\.util\.Date/", $return))
   113.     {
   114.         return true;
   115.     }
   116.     else
   117.     {
   118.         return false;
   119.     }
   120.  
   121. }
   122.  
   123. if ($_GET['login'] != "") {
   124.     $conf["login"] = $_GET['login'];
   125. }
   126.  
   127. if ($_GET['password'] != "") {
   128.     $conf["password"] = $_GET['password'];
   129. }
   130.  
   131. if ($_GET['number'] != "") {
   132.     $conf["number"] = $_GET['number'];
   133. }
   134.  
   135. if ($_GET['sender'] != "") {
   136.     $conf["sender"] = $_GET['sender'];
   137. }
   138.  
   139. if ($_GET['message'] != "") {
   140.     $conf["message"] = $_GET['message'];
   141. }
   142.  
   143. echo "<pre>
   144. -------------------------------------------------------------------------------
   145. login   : ". $conf["login"] ."
   146. password: <secret>
   147. sender  : ". $conf["sender"] ."
   148. number  : ". $conf["number"] ."
   149. message :
   150. ". $conf["message"] ."
   151. -------------------------------------------------------------------------------\n";
   152.  
   153. if (sendSMS())
   154. {
   155.     echo "Status (0): Message sent! \n";
   156. }
   157. else
   158. {
   159.     echo "Status (127): Unknown or un'def error. \n";
   160. }
   161.  
   162. echo "-------------------------------------------------------------------------------
   163. </pre>";
   164.  
   165. ?>
   (Download: http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26001/sms.plus-bsm.zip)
  2. W ustawieniach serwera SMSC dodaj usługodawcę "Plus BSM"
  3. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link podmieniając adres i ścieżkę na własną lub korzystaj z podanej:
   Code (Text):
   1. http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26001/sms.plus-bsm.php?login=@@UserName@@&password=@@Password@@&number=@@PhoneNumber@@&message=@@Text@@&sender=NAS
  4. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę i podaj login oraz hasło do bramki SMS.
   (Rejestracja jest darmowa i nie wymaga posiadania telefonu w sieci: Logowanie)
  5. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień wprowadź docelowy numer telefonu.

  Orange
  Bramka Mbox
  1. Na serwerze Web obsługującym PHP (i curl) umieść poniższy kod sms.orange-mbox-2014-2.php
   PHP:
   Select All
   1.  <?php
   2. /*
   3. Skrypt zawiera dwie funkcje CURL obsługująca mBox'a orange.pl.
   4. Skrypt wykorzystuje Xpath'a.
   5. PHP 5*...
   6.  
   7. Skrypt pozwala na wysyłanie długich smsów, dzieli wpisany tekst na 640 znaków akceptowanych przez bramkę i
   8. wysyła jako 'n' ilość smsów.
   9.  
   10. Zachęcam do dowolnego wykorzystania, modyfikacji i ulepszania (też chciałbym kopię ;)).
   11. piotr eldora pl
   12. 20130604
   13. */
   14.  
   15.  
   16. /*
   17. Ustawienie zmiennych użytkownika, wystarczy wpisać dane i skrypt będzie po prostu działał
   18. */
   19.  
   20.  
   21.     function stripslashes_array(&$arr) {
   22.         foreach ($arr as $k => &$v) {
   23.             $nk = stripslashes($k);
   24.             if ($nk != $k) {
   25.                 $arr[$nk] = &$v;
   26.                 unset($arr[$k]);
   27.             }
   28.             if (is_array($v)) {
   29.                 stripslashes_array($v);
   30.             } else {
   31.                 $arr[$nk] = stripslashes($v);
   32.             }
   33.         }
   34.     }
   35.     stripslashes_array($_POST);
   36.     stripslashes_array($_GET);
   37.     stripslashes_array($_REQUEST);
   38.     stripslashes_array($_COOKIE);
   39. }
   40.  
   41. $login = 'username'; // nazwa użytkownika orange.pl
   42. $password = 'password'; // hasło do orange.pl
   43. $number = ''; // numer odbiorcy (+48xxxxxxxxx)
   44. $content = ''; // treść wiadomości
   45.  
   46. if ($_GET['login'] != "") {
   47.     $login = $_GET['login'];
   48. }
   49.  
   50. if ($_GET['password'] != "") {
   51.     $password = $_GET['password'];
   52. }
   53.  
   54. if ($_GET['number'] != "") {
   55.     $number = '+'.$_GET['number'];
   56. }
   57.  
   58. if ($_GET['message'] != "") {
   59.     $content = $_GET['message'];
   60. }
   61.  
   62. echo "<pre>
   63. -------------------------------------------------------------------------------
   64. login   : ". $login ."
   65. password: <secret>
   66. number  : ". $number ."
   67. message :
   68. ". $content ."
   69. -------------------------------------------------------------------------------\n";
   70.  
   71.  
   72.  
   73.  
   74. // określenie użytkownia oraz hasła do portalu orange.pl
   75. $user = $login;
   76. $pass = $password;
   77.  
   78. // określenie danych wiadomości sms
   79. //$number = $_GET['to'];
   80. $msg = $content;
   81.  
   82. // ------------------------------ //
   83.  
   84.  
   85.  
   86.  
   87.  
   88. /*
   89. Ustawienia podstawowych zmiennych skryptu
   90. */
   91.  
   92. // ustawienie klienta
   93. $userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
   94. //$userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3';
   95. // ustawienia pliku cookie, należy się upewnić, że można zapisywać
   96. $cookie = '/tmp/'.md5(microtime());
   97. // Czy usunąć wiadomość po wysłaniu?
   98. $usun = 1;
   99.  
   100. // określenie wykorzystywanych URL
   101. $startURL = 'https://www.orange.pl/zaloguj.phtml';
   102. $loginURL = 'https://www.orange.pl/zaloguj.phtml?_DARGS=/ocp/gear/infoportal/portlets/login/login-box.jsp';
   103. $smsURL = 'https://www.orange.pl/portal/map/map/message_box?mbox_view=newsms';
   104. $sendURL = 'https://www.orange.pl/portal/map/map/corpo_message_box?_DARGS=/gear/mapmessagebox/smsform.jsp';
   105. $sentURL = 'https://www.orange.pl/portal/map/map/corpo_message_box?mbox_view=sentmessageslist&mbox_folder=Sent';
   106. $trashURL = 'https://www.orange.pl/portal/map/map/corpo_message_box?mbox_view=messageslist&mbox_folder=Trash';
   107. $logoutURL = 'https://www.orange.pl/portal/map/map/corpo_message_box?_DARGS=/portal/layoutTemplates/html/header_welcome.jsp.1';
   108.  
   109. /*
   110. *
   111. *  Koniec zmiennych kontrolnych
   112. *
   113. */
   114. // fukcja pobierania stron
   115. function curl_get ($url) {
   116.     global $userAgent,$cookie;
   117.     $ch = curl_init();
   118. //    curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
   119.     curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   120.     curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $userAgent);
   121.     curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR,$cookie);
   122.     curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie);
   123.     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
   124.     curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
   125.     curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 0);
   126.     curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
   127.     $out = curl_exec($ch);
   128.     curl_close($ch);
   129.     return $out;
   130. }
   131.  
   132. // funkcja wysyłania danych do formularzy
   133. function curl_post ($url,$data,$referer) {
   134.     global $userAgent,$cookie;
   135.     $ch = curl_init();
   136. //    curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
   137.     curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
   138.     curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   139.     curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $userAgent);
   140.     curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer);
   141.     curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
   142.     curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
   143.     curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
   144.     curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie);
   145.     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
   146.     curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
   147.     curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
   148.  
   149.     $out = curl_exec($ch);
   150.     curl_close($ch);
   151.     return $out;
   152. }
   153.  
   154.  
   155. /* funkcja szukająca błędów na stronie, niestety nie może być uniwersalna,
   156.    ponieważ w przypadku logowania curl wysyła POST do przekierowywanego GET.
   157.    Można to obejść i jest to na liście todo...
   158. */
   159. function error_check ($page) {
   160.     $doc = new DOMDocument();
   161.     @$doc ->loadHTML($page);
   162.     $xpath = new DOMXPath($doc);
   163.     $error = $xpath->evaluate('//div[@class="box-error"]/p');
   164.     if ($error -> length > 0) {
   165.     for ($n=0;$n < $error->length;$n++) {
   166.         $error_text = $error ->item($n) -> nodeValue;
   167.         echo  $error_text . "<br>\n";
   168.     }
   169.     $fp = fopen('page.html', 'w');
   170.     fwrite($fp,$page);
   171.     fclose($fp);
   172.     exit;
   173.     }
   174.     return false;
   175. }
   176. // funkcja wysyłająca sms'y
   177. function send_sms ($msg,$number) {
   178.     global $sendURL,$smsPost,$smsURL;
   179.     // Wyszukiwanie tokena
   180.     $doc = new DOMDocument();
   181.     @$doc->loadHTML(curl_get($smsURL));
   182.     $xpath = new DOMXPath($doc);
   183.     $token = $xpath->evaluate('//input[@name="/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.token"]')->item(0)->getAttribute('value');
   184.     $sesToken = $xpath->evaluate('//input[@name="_dynSessConf"]')->item(0)->getAttribute('value');
   185.  
   186.     // Formularz wysyłania wiadomości sms
   187.     $smsData = array(
   188.     '_dyncharset' => 'UTF-8',
   189.     '_dynSessConf' => $sesToken,
   190.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.type' => 'sms',
   191.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.type' => ' ',
   192.     'enabled' => 'true',
   193.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.errorURL' => '/portal/map/map/message_box?mbox_view=newsms',
   194.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.errorURL' => ' ',
   195.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.successURL' => '/portal/map/map/message_box?mbox_view=messageslist',
   196.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.successURL' => ' ',
   197.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.to' => $number,
   198.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.to' => ' ',
   199.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.body' => ' ',
   200.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.body' => $msg,
   201.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.token' => $token,
   202.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.token' => ' ',
   203.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.create.x' => '0',
   204.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.create.y' => '0',
   205.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessageFormHandler.create' => ' ',
   206.     '_DARGS' => '/gear/mapmessagebox/smsform.jsp'
   207.        );
   208.     $smsPost = '';
   209.     foreach ($smsData as $a => $b) {
   210.     $smsPost .= urlencode($a). '=' .urlencode($b). '&';
   211.     }
   212.     $smsPost = substr($smsPost,0,-1);
   213.     // Wysyłanie wiadomości
   214.     $send = curl_post($sendURL,$smsPost,$smsURL);
   215.     error_check($send);
   216.     return $send;
   217. }
   218. // Strona początkowa logowania
   219. $startPage = curl_get($startURL);
   220. $doc = new DOMDocument();
   221. @$doc->loadHTML($startPage);
   222.  
   223. $xpath = new DOMXPath($doc);
   224. $sesToken = $xpath->evaluate('//input[@name="_dynSessConf"]')->item(0)->getAttribute('value');
   225. // Formularz logowania do portalu orange.pl
   226.  
   227. $loginData = array(
   228.     '_dyncharset' => 'UTF-8',
   229.     '_dynSessConf' => $sesToken,
   230.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.loginErrorURL' => 'https://www.orange.pl/zaloguj.phtml',
   231.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.loginErrorURL' => ' ',
   232.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.loginSuccessURL' => '',
   233.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.loginSuccessURL' => ' ',
   234.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.firstEnter' => 'true',
   235.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.firstEnter' => ' ',
   236.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.value.login' => $user,
   237.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.value.login' => ' ',
   238.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.value.password' => $pass,
   239.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.value.password' => ' ',
   240.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.rememberMe' => ' ',
   241.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.login.x' => '0',
   242.     '/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.login.y' => '0',
   243.     '_D:/tp/core/profile/login/ProfileLoginFormHandler.login' => ' ',
   244.     '_DARGS' => '/ocp/gear/infoportal/portlets/login/login-box.jsp'
   245.        );
   246. // Poprawienie stringów
   247. $loginPost = '';
   248. foreach ($loginData as $a => $b) {
   249.     $loginPost .= urlencode($a). '=' .urlencode($b). '&';
   250. }
   251. $loginPost = substr($loginPost,0,-1);
   252. // Logowanie
   253. $login = curl_post($loginURL,$loginPost,$startURL);
   254.  
   255. if (preg_match('/Podałeś błędny login lub hasło. Sprawdź je i wpisz jeszcze raz/', $login)) {
   256.     echo "Błędne dane użytkownika.<br>\n";
   257.     exit;
   258. }
   259. if (preg_match('/wyloguj/', $login)) {
   260.     echo "Zalogowano pomyślnie.<br>\n";
   261.     flush();
   262. }
   263. else {
   264.     echo "Serwer przesłał nieoczekiwany status procesu logowania, sprawdź adres url strony logowania.<br>\n";
   265.     $fp = fopen('/tmp/orange_login.html', 'w');
   266.     fwrite($fp,$login);
   267.     fclose($fp);
   268.     exit;
   269. }
   270.  
   271. //error_check($login);
   272.  
   273. /*
   274. *
   275. * Wysyłanie wiadomości
   276. *
   277. */
   278.  
   279. // dzieli wiadomości dłuższe niż 638 znaków na kilka sms'ów
   280. if (strlen($msg) >640) {         // sprawdza długość sms'a
   281.     $msg = str_split($msg,640);     // dzieli sms'a na kilka wiadomości
   282.     $n_sms = count($msg);        // zlicza ilość wiadomości do wysłania
   283.     for ($n=0;$n<$n_sms;$n++) {
   284.     $sent = send_sms($msg[$n],$number);
   285.     echo "Wysłano część ".($n+1)." z $n_sms.<br>\n";
   286.     flush();
   287. //    sleep(3);
   288.     }
   289. }
   290. else {
   291.     $n_sms = 1;
   292.     $sent = send_sms($msg,$number);
   293. }
   294. if (!error_check($sent)) {
   295.     echo "<br>Wiadomość wysłano poprawnie.<br>\n";
   296.     $doc = new DOMDocument();
   297.     @$doc -> loadHTML($sent);
   298.     $xpath = new DOMXPath($doc);
   299.     $nsms1 = $xpath->evaluate('//div[@id="syndication"]//p[@class="item"]/span[@class="value"]')->item(0)->nodeValue;
   300.     $nsms2 = $xpath->evaluate('//div[@id="syndication"]//p[@class="item"]/span[@class="value"]')->item(1)->nodeValue;
   301.     echo "Pozosotało $nsms1 bezpłatnych smsów oraz $nsms2 dodatkowych.<br>\n";
   302. }
   303.  
   304. // Usuwanie wiadomości
   305.  
   306. if ($usun = 1) {
   307.     echo "Usuwanie wiadomości.<br>\n";
   308.     $sent = curl_get($sentURL);
   309.     $doc = new DOMDocument();
   310.     //@$doc->loadHTMLFile("sent.html");
   311.     @$doc -> loadHTML($sent);
   312.     $xpath = new DOMXPath($doc);
   313.     $n_msg = $xpath->evaluate('count(//input[@name="/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.messages"])');
   314.     echo "Ilość wiadomości wysłanych: $n_msg, do usunięcia $n_sms.<br>\n";
   315.     $sesToken = $xpath->evaluate('//input[@name="_dynSessConf"]')->item(0)->getAttribute('value');
   316.     $postData = array(
   317.     '_DARGS' => '/gear/mapmessagebox/sentmessageslist.jsp',
   318.     '_dyncharset' => 'UTF-8',
   319.     '_dynSessConf' => $sesToken,
   320.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.folder' => '',
   321.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.folder' => ' ',
   322.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.successURL' => '',
   323.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.successURL' => ' ',
   324.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.errorURL' => '',
   325.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.errorURL' => ' ',
   326.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.delete.x' => '30',
   327.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.delete.y' => '12',
   328.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.delete' => ' ',
   329.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.folder' => 'Sent',
   330.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.folder' => ' ',
   331.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.successURL' => '/portal/map/map/message_box?mbox_folder=Sent',
   332.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.successURL' => ' ',
   333.     '/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.errorURL' => '/portal/map/map/message_box?mbox_folder=Sent',
   334.     '_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.errorURL' => ' '
   335.     );
   336.     $delPost = '';
   337.     foreach ($postData as $a => $b) {
   338.     $delPost .= urlencode($a). '=' .urlencode($b). '&';
   339.     }
   340.     $delPost = substr($delPost,0,-1);
   341.     // Usuwanie wszystkich aktualnie wysłanych wiadomości
   342.     for ($i=0;$i<$n_sms;$i++) {
   343.     $msgid = $xpath->evaluate('//input[@name="/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.messages"]')->item($i)->getAttribute('value');
   344.     $delPost .= '&'. urlencode('/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.messages'). '=' .urlencode($msgid);
   345.     $delPost .= '&'. urlencode('_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.messages'). '=' .urlencode(' ');
   346.     }
   347.     $delPost .= '&'. urlencode('_DARGS'). '=' .urlencode('/gear/mapmessagebox/sentmessageslist.jsp');
   348.     $delPost .= '&'. urlencode('_D:/amg/ptk/map/messagebox/formhandlers/MessagesFormHandler.messages'). '=' .urlencode(' ');
   349.  
   350.     // Przenoszenie wiadomości do kosza
   351.     curl_post($sentURL,$delPost,$sentURL);
   352.    
   353.     // Otwieranie kosza
   354.     curl_get($trashURL);
   355.     // Dostosowanie zapytania post
   356.     $s = array('sentmessageslist','Sent');
   357.     $r = array('messageslist','Trash');
   358.     $delPost = str_replace($s,$r,$delPost);
   359.    
   360.     // Usuwanie wiadomości
   361.     curl_post($trashURL,$delPost,$trashURL);
   362.     // można kiedyś dodać weryfikacje...
   363.     echo "Usunięto.<br>\n";
   364.  
   365. }
   366.  
   367.  
   368. // Formularz wylogowania z portalu orange.pl
   369.  
   370. $sesToken = $xpath->evaluate('//input[@name="_dynSessConf"]')->item(0)->getAttribute('value');
   371. $logoutData = array(
   372.     '_dyncharset' => 'UTF-8',
   373.     '_dynSessConf' => $sesToken,
   374.     '/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logoutSuccessURL' => '/start.phtml',
   375.     '_D:/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logoutSuccessURL' => ' ',
   376.     '/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logoutErrorURL' => '/portal/map/map/message_box?mbox_view=newsms',
   377.     '_D:/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logoutErrorURL' => ' ',
   378.     '/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logout' => 'wyloguj sie',
   379.     '_D:/amg/ptk/map/core/formhandlers/AdvancedProfileFormHandler.logout' => ' ',
   380.     '_DARGS' => '/portal/layoutTemplates/html/header_welcome.jsp.1'
   381.        );
   382. // Poprawienie stringów
   383. $logoutPost = '';
   384. foreach ($logoutData as $a => $b) {
   385.     $logoutPost .= urlencode($a). '=' .urlencode($b). '&';
   386. }
   387. $logoutPost = substr($logoutPost,0,-1);
   388. $logout = curl_post($logoutURL,$logoutPost,$smsURL);
   389.  
   390. unlink($cookie);
   391.  
   392. ?>
   Download: http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26003/sms.orange-mbox-2014-2.zip
  2. W ustawieniach serwera SMSC dodaj usługodawcę "Orange Mbox"
  3. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link podmieniając adres i ścieżkę na własną lub korzystaj z podanej:
   Code (Text):
   1. http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26003/sms.orange-mbox-2014-2.php?login=@@UserName@@&password=@@Password@@&number=@@PhoneNumber@@&message=@@Text@@
  4. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę i podaj login oraz hasło do bramki SMS Orange Mbox. (Rejestracja jest darmowa, ale usługa tylko dla klientów: Request rejected - www.orange.pl)
  5. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień wprowadź numer telefonu.

  T-Mobile
  Bramka Sponsorowana API - darmowa do 10 sms./dzień
  1. W ustawieniach serwera SMSC dodaj usługodawcę "Era-sponsored"
  2. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link podmieniając adres i ścieżkę na własną lub korzystaj z podanej:
   Code (Text):
   1. http://www.era.pl/msg/api/do/tinker/sponsored?login=@@UserName@@&password=@@Password@@&number=@@PhoneNumber@@&failure=http://www.era.pl&success=http://rozrywka.era.pl&mms=false&&message=@@Text@@
  3. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę i podaj login oraz hasło do bramki sponsorowanej.
  4. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień wprowadź numer telefonu.
  Bramka Multimedialna API - płatna
  1. W ustawieniach serwera SMSC dodaj usługodawcę "Era-omnix"
  2. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link podmieniając adres i ścieżkę na własną lub korzystaj z podanej:
   Code (Text):
   1. http://www.era.pl/msg/api/do/tinker/omnix?login=@@UserName@@&password=@@Password@@&number=@@PhoneNumber@@&failure=http://www.era.pl&success=http://rozrywka.era.pl&mms=false&&message=@@Text@@
  3. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę i podaj login oraz hasło do bramki sponsorowanej.
  4. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień wprowadź numer telefonu.

  Play
  Bramka Play24
  1. Na serwerze Web obsługującym PHP (i curl) umieść poniższy kod sms.p4-play24.php
   PHP:
   Select All
   1. <?php
   2. /**
   3.  * @author      Michell Hoduń
   4.  * @copyright   (c) 2010 Michell Hoduń <mhodun@gmail.com>
   5.  * @description Klasa odpowiedzialna za wysyłanie SMS-ów z play.pl.
   6.  */
   7.  
   8. class PlayMobile {
   9.  
   10.  /**
   11.   * Wspomagacz dla CURL'a - ułatwienie dostępu
   12.   *
   13.   * @param string $url
   14.   * @param array $post
   15.   * @param string $ref
   16.   * @param integer $follow
   17.   * @param integer $header
   18.  */
   19.  public static function curl ($url, $post = NULL, $ref = NULL, $follow = 1, $header = 1, $post_type = NULL)
   20.  {
   21.     $ch = curl_init ($url);
   22.    
   23.     curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7');
   24.     curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   25.    
   26.     // Zapisywanie ciastek do pliku
   27.     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR, dirname(__FILE__).'/cookie.txt');
   28.     curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE, dirname(__FILE__).'/cookie.txt');
   29.    
   30.     curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
   31.    
   32.     if ( ! empty($post))
   33.     {
   34.       $postVars='';
   35.  
   36.       foreach ($post as $option => $value)
   37.         $postVars .= $option.'='.urlencode($value).'&';
   38.  
   39.         curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
   40.         curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postVars);
   41.     }
   42.      
   43.     if($ref)
   44.       curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $ref);
   45.    
   46.     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   47.     curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
   48.     curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, $follow);
   49.    
   50.     $r = curl_exec($ch);
   51.     curl_close($ch);
   52.    
   53.     return $r;
   54.   }
   55.  
   56.  /**
   57.   * Funkcja odpowiedzialna za zalogowanie się konto + zalogowanie do bramki.
   58.   *
   59.   * @param string $login
   60.   * @param string $password
   61.   */
   62.   public function DoLogin ($login, $password)
   63.   {
   64.     $BeforePost = array('SAMLRequest' => $this->GetGateway(), 'target'=> 'https://bramka.play.pl');
   65.    
   66.     $content = $this->curl('https://logowanie.play.pl/p4-idp2/SSOrequest.do', $BeforePost, 'https://bramka.play.pl/composer/public/mmsCompose.do');
   67.    
   68.     preg_match('/name="random" value="(.+?)"/', $content, $rand);
   69.     $post = array('step' => 1, 'next' => 'Next', 'random' =>$rand[1], 'login' =>$login, 'password' =>$password);
   70.    
   71.     // Właściwe zalogowanie się
   72.     $LoginDO = $this->curl('https://logowanie.play.pl/p4-idp2/Login.do',$post,'',0);
   73.  
   74.  
   75.     $samlLog_Post = array('SAMLResponse' => $this->SAMLResponse($LoginDO), 'target'=>'https://bramka.play.pl');
   76.     $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/samlLog?action=sso', $samlLog_Post, 'https://logowanie.play.pl/p4-idp2/SSOrequest.do');
   77.    
   78.     return $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/j_security_check', $samlLog_Post, 'https://bramka.play.pl/composer/samlLog?action=sso');
   79.   }
   80.  
   81.  /**
   82.   * Pobierz "SAMLRequest" - wymagane do zalogowania.
   83.   *
   84.   * @return $SAMLRequest
   85.   */
   86.   public function GetGateway()
   87.   {
   88.     $SAML = $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/public/mmsCompose.do', NULL, '', 0, 0);
   89.    
   90.     // Wyszukaj SAMLRequest
   91.     preg_match('/value="(.*)"/msU',$SAML,$w);
   92.    
   93.     $SAMLRequest = $w[1];
   94.    
   95.     // Zwróć
   96.     return $SAMLRequest;
   97.   }
   98.  
   99.  /**
   100.   * Wyciągnięcie SAMLResponse z stringa (treści strony).
   101.   *
   102.   * @param string $content
   103.   */
   104.   public function SAMLResponse ($content)
   105.   {
   106.     preg_match('/value="(.*)"/msU', $content, $w);
   107.     return trim($w[1]);
   108.   }
   109.  
   110.   public function SendSMS ($odbiorca, $tresc)
   111.   {
   112.     $content = $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/public/editableSmsCompose.do');
   113.    
   114.     // Wyciągnij kod 'zabezpieczający'
   115.     preg_match('/name="randForm" value="(.+?)"/', $content, $rand);
   116.    
   117.     $SMS = array('recipients' => $odbiorca, 'content_in' => $tresc, 'czas' => 0, 'sendform' => 'on', 'randForm' => $rand[1], 'old_signature' => '', 'old_content' => $tresc,'content_out' => $tresc);
   118.  
   119.     $content2 = $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/public/editableSmsCompose.do', $SMS);
   120.    
   121.     $SMS['SMS_SEND_CONFIRMED'] = 'Wyślij';
   122.     $content3 = $this->curl('https://bramka.play.pl/composer/public/editableSmsCompose.do', $SMS);
   123.    
   124.     if (preg_match('/Wiadomo(.*) zosta(.*)a wys(.*)ana/',$content3))
   125.     {
   126.       // Wiadomość została wysłana poprawnie
   127.       return TRUE;
   128.     }
   129.     else
   130.     {
   131.       // Wiadomość nie została wysłana - wystąpił błąd podczas jej wysyłania.
   132.       return FALSE;
   133.     }
   134.   }
   135. }
   136.  
   137. // defs
   138. $login = 'username';
   139. $password = 'password';
   140. $number = '';
   141. $content = '';
   142.  
   143. if ($_GET['login'] != "") {
   144.     $login = $_GET['login'];
   145. }
   146.  
   147. if ($_GET['password'] != "") {
   148.     $password = $_GET['password'];
   149. }
   150.  
   151. if ($_GET['number'] != "") {
   152.     //$number = '+'.$_GET['number'];
   153.     $number = $_GET['number'];
   154. }
   155.  
   156. if ($_GET['message'] != "") {
   157.     $content = $_GET['message'];
   158. }
   159.  
   160. echo "<pre>
   161. -------------------------------------------------------------------------------
   162. login   : ". $login ."
   163. password: <secret>
   164. number  : ". $number ."
   165. message :
   166. ". $content ."
   167. -------------------------------------------------------------------------------\n";
   168.  
   169. // Zaladowanie obiektu
   170. $play = new PlayMobile();
   171. // Zalogowanie sie na konto Play
   172. $play->DoLogin($login, $password);
   173.  
   174. if($play->SendSMS($number, $content))
   175. {
   176.     echo "Status (0): Message sent! \n";
   177. }
   178. else
   179. {
   180.     echo "Status (127): Unknown or un'def error. \n";
   181. }
   182.  
   183. echo "-------------------------------------------------------------------------------
   184. </pre>";
   185.  
   186. ?>
   Download: http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26006/sms.p4-play24.zip
  2. W ustawieniach serwera SMSC dodaj usługodawcę "p4-play24"
  3. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link podmieniając adres i ścieżkę na własną lub korzystaj z podanej:
   Code (Text):
   1. http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26006/sms.p4-play24.php?login=@@UserName@@&password=@@Password@@&number=@@PhoneNumber@@&message=@@Text@@
  4. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę i podaj login oraz hasło do bramki SMS Play24.
  5. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień wprowadź numer telefonu.

  Gadu-Gadu
  Gateway

  1. W swoim komunikatorze Gadu-Gadu, dodaj nowy kontakt numer 48280073 (qLog-IM).
  2. Będąc dostępnym, napisz do bota wiadomość o treści ZAPISZ.
  3. Zaloguj się do panelu zarządzania serwerem QNAP i w ustawieniach powiadomień, przejdź do konfiguracji serwera SMSC. Następnie dodaj nowego usługodawcę "Gadu-Gadu".
  4. Jako szablon tekstowy URL wpisz poniższy link:
   Code (Text):
   1. http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/bot-im-gadugadu/bot.php?message=@@Text@@&number=@@PhoneNumber@@
  5. Po zapisaniu ustawień, wybierz z listy dodanego usługodawcę. Pola nazwa użytkownika oraz hasło pozostaw puste.
  6. W powiadomieniach o alertach zaznacz powiadomienia SMS, a w ustawieniach powiadomień zamiast numeru telefonu podaj swój numer Gadu-Gadu.
  7. Od tej pory powiadomienia o alertach będziesz otrzymywał na Gadu-Gadu.
   
  Last edited: Sep 27, 2013
 2. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Właśnie skonfigurowałem bramkę Orange, wiadomości są przekazywane do Mbox'a widnieją jako wysłane ale ... Nie dochodzą.

  Problemem jest prefix kraju (48) w przypadku polski. Zrobiłem test i z prefixem wiadomości nie dochodzą a bez niego wszystko działa idealnie.

  W interfejsie QNAP'a trzeba wybrać prefix kraju, rozwiązanie pośrednie to znalezienie prefixu zaczynającego się na nr z początku naszego nr telefonu, sprawdziłem i dochodzą bez problemu. :)

  Czy jest jakaś opcja aby ominąć prefix i pozostawić sam nr ?

  Ja tam początek swojego nr znalazłem ale może komuś się nie uda i lipa z tak piknej konfiguracji bramki ;)
   
  Last edited: Aug 5, 2013
 3. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Reasumując przed numerem należy dodać 48 tak?
   
 4. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Nie, to 48 - prefix jest powodem nie działania skrzynki.

  Przykładowo, Twój nr telefonu to 555 555 555.
  Wybierasz kraj PL (+48). Nr, który wpada do mboxa wygląda tak 48555555555 i nie dochodzi

  Jak znajdziesz kraj z prefixem +555 to podajesz nr 555555 i do mboxa jest raportowany nr 555555555, czyli taki jak powinien być i ten dochodzi.
   
 5. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  A spróbuj wywołać skrypt w sposób:
  Code (Text):
  1. http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/smsc-poland-26001/sms.plus-bsm.php?login=LOGIN&password=PASS&number=NUMER&message=test&sender=NAS
  ale w zamian za LOGIN, PASS oraz NUMER podaj parametry wymagane. I powiedz czy musiałeś podać prefix w NUMER czy nie...
   
  Last edited: Oct 24, 2013
 6. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Zmiennej @@PhoneNumber@@ nie można podmienić. Jak podmienisz to nie akceptuje zmian. Zmienne loginu i hasła można ustalić na sztywno.
   
 7. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  A w tym sktypcie do wysylki nie mozna obrobic numer ?
   
 8. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Mam na myśli, abyś wywołał z przeglądarki i sprawdził jaki format numeru musisz podać.

  Da się da :) Tylko trzeba mieć konto w Orange ... A ja nie mam ;)
   
 9. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  To raczej nie powinno działać :)
   
 10. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  To wktorym momencie jest dodawany prefix ?
   
 11. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  To ja się chyba zgubiłem, co mam z przeglądarki wywołać ? Na stronie orange ?
  --- Połączono posty, Aug 6, 2013, Data oryginalnego postu: Aug 6, 2013 ---
  Prefix dodaje serwer przekazując wiadomość.
   
 12. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
   
 13. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  -------------------------------------------------------------------------------
  login :
  password:
  number :
  message :

  -------------------------------------------------------------------------------
  Wiadomość została wysłana prawidłowo. W tym miesiącu pozostało do wykorzystania: 28 wiadomości SMS.
  -------------------------------------------------------------------------------

  No tak musi gadać, przeca prefix dodaje nas a nie strona.
   
 14. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  Serwer masz na mysli qnap ?
  Jezeli tak to w skrypcie ktory udostepnil Mariusz zamiast tego:
  Code (PHP):
  1. if ($_GET['number'] != "") {
  2.  
  3.     $conf["number"] = $_GET['number'];
  wstaw to:
  Code (PHP):
  1. if ($_GET['number'] != "") {
  2.  
  3.     $conf["number"] = substr($_GET['number'], -9);
  Lub wpisz numer na stale do arraya i wywal pobieranie z $_GET
   
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 15. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Czyli ta zmiana w skrypcie pobierze tylko 9 cyfr bez prefixu ?
   
 16. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  Juz wiem o co chodzi
  zamiast tego:
  Code (Text):
  1. if ($_GET['number'] != "") {
  2.  
  3.  
  4.     $conf["number"] = $_GET['number'];
  daj tak:
  Code (Text):
  1. if ($_GET['number'] != "") {
  2.  
  3.  
  4.     $conf["number"] ='+'.$_GET['number'];
   
 17. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Kłopot taki, że zapisy Twoje odnoszą się do Plus'a a ja rozmawiam cały czas o Orange.
   
 18. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  Ja tez rozmawiam o orange
  Po prostu znajdz te wpisy w skrypcie dotyczacym orange i zmien je na takie jak podalem

  Hint: linia 66,67
   
 19. qckm
  Offline

  qckm Entry Technician Q Associate

  Joined:
  Mar 27, 2010
  Messages:
  88
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-809 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-809 Pro 1 GbE
  Code (Text):
  1. if ($_GET['number'] != "") {
  2.     $number = $_GET['number'];
  Nie biegły z tych języków ale to nie wygląda tak samo to napisałeś.
   
 20. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  151
  Location:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  7:29 PM
  Ratings:
  +71 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE

Users found this page by searching for:

 1. HAKER co to jest numer SMSC

  ,
 2. działająca bramka sms plus