How-To Tunelowanie aplikacji Web na dowolny host i port 80

Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,398
1,870
153
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
upload_2015-9-9_0-59-40.png


Moduł http proxy umożliwia lokalne świadczenie treści drugich w obrębie wirtualnych hostów lub wybranych katalogów. Efektem tego może być np. panel serwera QNAP z portu 8080 uruchomiony w pod domenie qts.domena.pl, ale przy użyciu domyślnego portu serwera Web. Może to być też monitorix, rtorrent, stacja wirtualizacji i wiele wiele innych aplikacji.

 1. Do tego celu konieczna jest prawidłowa instalacja: How-To - QNAP od środka, czyli grzebiemy w linuchu - Jak sobie ułatwić?
 2. Po wykonaniu instrukcji z powyższego przewodnika należy upewnić się, że Optware zostało ponownie uruchomione. W tym celu zrestartuj Optware.
 3. Połącz się do terminala/konsoli SHELL serwera QNAP
 4. Wykorzystamy Optware i jego katalog do przetrzymywania modyfikacji plików konfiguracyjnych serwera Web (Apache). W tym celu wykonaj następujące:
  Bash:
  OPTWARE_DIR=$(getcfg -f /etc/config/qpkg.conf Optware Install_Path)
  cd $OPTWARE_DIR
  mkdir -p root/apache
  cd $OPTWARE_DIR/root/apache
 5. Następnie utwórz plik apache-custom.conf i wprowadź jego odpowiednią zawartość. W tym celu w konsoli shell wpisz:
  Bash:
  vi apache-custom.conf
  Przekopiuj poniższy kod do schowka:
  Code:
  LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
  <VirtualHost *:80>
  	#ProxyRequests Off
  	#ProxyVia Off
  	#ProxyPreserveHost Off
  
  	#RewriteEngine on
  	#RewriteLog "/share/Web/rewrite_https.log"
  	#RewriteLogLevel 3
  	#RewriteRule ^/(user-settings\.json.*)$ http://localhost:8080/cgi-bin/$1 [P]
  	#RewriteRule ^/(userConfig\.cgi.*)$ http://localhost:8080/cgi-bin/$1 [P]
  
  	<Proxy *>
  	#	AddDefaultCharset off
  		Order deny,allow
  		Allow from all
  	</Proxy>
  
  	# ### NOTKA
  	# Nazwa hosta pod ktora ma byc widoczny Panel
  	ServerName qts.spietrza24.eu
  	DocumentRoot "/share/Web/qts"
  	ProxyPass / http://localhost:8080/
  	ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
  </VirtualHost>
  W uruchomionym edytorze vi w programie PuTTY naciśnij kolejno:
  1. i (insert) - aby móc wprowadzić tekst
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie edytora, aby wkleić powyższy tekst ze schowka
  3. ESC - aby zakończyć wprowadzanie
  4. Shift + : - aby wydać komendę
  5. wq - aby zapisać (write) i wyjść (quit)
  UWAGA: Pamiętaj, aby w polu ServerName znajdowała się nazwa hosta domeny, którą chcesz tunelować do panelu QTS na porcie 8080.
 6. Utwórz plik append-apache-conf.sh i wprowadź jego odpowiednią zawartość. W tym celu w konsoli shell wpisz:
  Bash:
  vi append-apache-conf.sh
  Przekopiuj poniższy kod do schowka:
  Bash:
  #!/bin/sh
  
  OPTWARE_DIR=$(getcfg -f /etc/config/qpkg.conf Optware Install_Path)
  
  # log procedure
  log=$OPTWARE_DIR/root/apache/append-apache-conf.log
  log(){
  	/bin/echo "$(/bin/date '+%F %T.%3N') $1" >> $log
  }
  log "***** Starting append-apache-conf.sh *****"
  
  # env variables
  apache_conf=/etc/config/apache/apache.conf
  apache_custom_conf=$OPTWARE_DIR/root/apache/apache-custom.conf
  
  # log myself
  exec >> $log 2>&1
  
  # modify apache_conf
  /bin/grep -q $apache_custom_conf $apache_conf
  if [ $? -eq 0 ]
  	then
  		log "$apache_conf already includes $apache_custom_conf. Nothing to be done."
  	else
  		log "$apache_conf does NOT include $apache_custom_conf. Including now."
  		/bin/echo "Include $apache_custom_conf" >> $apache_conf
  		log "Restarting apache ..."
  		/etc/init.d/Qthttpd.sh restart
  fi
  
  log "***** End of append-apache-conf.sh *****"
  /bin/sync
  /bin/sleep 1
  W uruchomionym edytorze vi w programie PuTTY naciśnij kolejno:
  1. i (insert) - aby móc wprowadzić tekst
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie edytora, aby wkleić powyższy tekst ze schowka
  3. ESC - aby zakończyć wprowadzanie
  4. Shift + : - aby wydać komendę
  5. wq - aby zapisać (write) i wyjść (quit)
 7. Utwórz plik restart-apache.sh i wprowadź jego odpowiednią zawartość. W tym celu w konsoli shell wpisz:
  Bash:
  vi restart-apache.sh
  Przekopiuj poniższy kod do schowka:
  Bash:
  #!/bin/sh
  
  OPTWARE_DIR=$(getcfg -f /etc/config/qpkg.conf Optware Install_Path)
  
  # log procedure
  log=$OPTWARE_DIR/root/apache/append-apache-conf.log
  log(){
  	/bin/echo "$(/bin/date '+%F %T.%3N') $1" >> $log
  }
  
  # log myself
  exec >> $log 2>&1
  
  log "Restarting apache ..."
  /etc/init.d/Qthttpd.sh restart
  W uruchomionym edytorze vi w programie PuTTY naciśnij kolejno:
  1. i (insert) - aby móc wprowadzić tekst
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie edytora, aby wkleić powyższy tekst ze schowka
  3. ESC - aby zakończyć wprowadzanie
  4. Shift + : - aby wydać komendę
  5. wq - aby zapisać (write) i wyjść (quit)
 1. Z konsoli na szybko utwórz kolejny plik:
  Bash:
  echo -e '#!/bin/sh\n\n/usr/local/apache/bin/apache -t -f /etc/config/apache/apache.conf' > test-apache-conf.sh
 2. Następnie nadaj plikom *.sh prawa do uruchomienia:
  Bash:
  chmod +x *.sh
 3. Edytuj plik /etc/init.d/Optware.sh:
  1. Bash:
   mcedit /etc/init.d/Optware.sh
  2. Znajdź linię: /bin/echo "Enable Optware/ipkg"
   W tym celu naciśnij F7 i wpisz: Enable Optware - wielkość liter może mieć znaczenie:
   find_enable_optware.png
  3. Dodaj przed znalezioną linią:
   Bash:
   sh $QPKG_DIR/root/apache/append-apache-conf.sh
   qnap_optware_apache_custom_conf.png
  4. Naciśnij F2 i zapisz plik. Wyjść przyciskiem ESC
 4. Sprawdź czy działa restartując Optware:
  Bash:
  /etc/init.d/Optware.sh restart

  W przypadku problemów, poprawność składni pliku konfiguracyjnego sprawdzisz poleceniem:
  Bash:
  sh $(getcfg -f /etc/config/qpkg.conf Optware Install_Path)/root/apache/test-apache-conf.sh
 5. Panel zarządzania QTS powinien być już dostępny pod hostem http://qts.domena.pl na porcie 80
  :)

Przykłady:
Panel zarządzania systemem operacyjnym QTS - standardowo pracuje na porcie 8080.
upload_2015-9-9_1-1-41.png


Monitorix - instalowany automatycznie z najnowszą wersją paczki rtorrent - standardowo pracuje na porcie 6007.
upload_2015-9-9_1-21-51.png


Rtorrent-QNAP - standardowo pracuje na porcie 6009.
upload_2015-9-9_1-31-57.png

upload_2015-9-9_1-31-35.png


/share/CACHEDEV..._DATA/.qpkg/Optware/root/apache/apache-custom.conf
Code:
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
<VirtualHost *:80>
	<Proxy *>
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Proxy>

	ServerName qts.domena.pl
	DocumentRoot "/share/Web/"

	ProxyPass /	 http://localhost:8080/
	ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
	<Proxy *>
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Proxy>

	ServerName rtorrent.domena.pl
	DocumentRoot "/share/Web"

	ProxyPass /	 http://localhost:6009/
	ProxyPassReverse / http://localhost:6009/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
	ProxyRequests Off
	<Proxy>
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Proxy>

	ServerName monitorix.domena.pl
	DocumentRoot "/share/Web"

	ProxyPass /	 http://localhost:6007/
	ProxyPassReverse / http://localhost:6007/
	ProxyPreserveHost On
</VirtualHost>
 

Wezyr

Moderator
Q's Professional
Jan 9, 2016
178
29
28
QNAP
TS-x51
Ethernet
100 Mbps
Czy w ten sposób można przekierować konfigurację i ruch dla OpenVPN?