Help Udostępnianie folderu znajmomym bez aplikacji mobilnych od Qnapa

sereknr1

Entry Technician
Q Associate
Aug 22, 2017
56
3
8
44
QNAP
TS-x53B
Ethernet
802.11n (Wi-Fi 4)
Witajcie, chcę udostępić znajomym (z uprawnianiemi zapis/odczyt) którzy nie posiadają żadnej aplikacji mobilnej od Qnapa folder, który znajduje się w następującej lokalizacji FTP->jakiś_folder, tworząc link zaznaczam opcję możliwości przesyłu pliku. Utworzony w ten sposób folder umożliwia wysyłanie np. z Androida tylko i wyłącznie 1 plik, więcej jeśli ktoś chciałby wysłać 20 plików to musi operację powtórzyć jeszcze 19. W jaki sposób udostępnić folder w taki sposób aby możliwie było przesyłanie kilku plików? Prosze o pomoc

Wersja oprogramowania Firmware: x.x.x Build 20YYMMDD
Model serwera: QNAP 253B
 

Users search this thread by keywords

  1. Udostępnianie folderu