Veeam Endpoint Backup Free 2.0.0.700

Tworzenie kopii zapasowych urządzeń końcowych musi być proste i BEZPŁATNE

 1. Major update

  Silas Mariusz
  Co nowego w wersji v2
  Veeam Agent dla Microsoft Windows zapewnia zupełnie nowe funkcje i możliwości niespotykane w innych BEZPŁATNYCH rozwiązaniach do backupu i odzyskiwania danych komputerów stacjonarnych.

  Veeam Agent dla Microsoft Windows obejmuje następujące funkcje:
  • Aktywne pełne kopie zapasowe NOWOŚĆ — przestrzeganie firmowych zasad dzięki planowaniu okresowego tworzenia aktywnych pełnych kopii zapasowych
  • Direct Restore to Microsoft Azure NOWOŚĆ — przywracanie lub migrowanie kopii zapasowych lokalnych serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows bezpośrednio na platformę Microsoft Azure
  • Błyskawiczne odzyskiwanie na maszynę wirtualną Microsoft Hyper-V NOWOŚĆ — szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej utworzonego przez agenta
  • Szyfrowanie po stronie źródła NOWOŚĆ — zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu
  • Obsługa systemu Windows Server 2016 NOWOŚĆ — pełna obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016
  • Funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla stacji roboczych NOWOŚĆ — łatwe w obsłudze opcje planowania i przechowywania oparte na dniach pomyślnego utworzenia kopii zapasowych
  aimg.veeam.com_product_pages_vaw_free_VAWFree_LicenseUI.
  SushiMan and galvan like this.
Return to update list...