acitve directory

  1. A

    Help TS-464, Qnap widzi użytkowników domeny ale nie pozwala nadać uprawnień

    Witam, konfiguruje qnap w nowym środowisko AD Windows Server 2022. Qnap bez problemu połączył się z Domeną ale nie pozwala na logowanie się na dyski sieciowe (Komunikat odmowa dostępu). Qnap widzi użytkowników i grupy domeny ale podczas próby nadania uprawnień do dysku pojawia się komunikat...