bad block management

  1. Czarek

    Help Włączenie trybu Bad Block Management (BBM)

    Cześć, na QNAP TS-453D zmigrowałem macierz RAID 1 do RAID 5 i zauważyłem nową opcję: BBM (Bad Block Management), ale ze stanem nieaktywna. Jak doczytałem się w dokumentacji, opcja ta nie jest obsługiwana dla macierzy zmigrowanych z RAID 1. Ponieważ dokumentacja mówi bardzo lakonicznie o tym...