#chatgpt

  1. 3Qn

    Case Study privateGPT w kontenerze (deprecated)

    Dla zainteresowanych na podstawie privateGPT zkonteneryzowana wersja z porawkami bez potrzeby robienia sobie śmietnika z stacji roboczej. Procesor z AVX, AVX2 bardziej niż zalecany :) Dodanie nowego publicznego docker-registry (github) docker-compose.yml lub z pozycji szukaji obrazów...