file explorer

  1. marwis

    Help File Station

    Czy można gdzieś zmienić ustawienia File Station tak, żeby zliczał wielkość folderu? Jeżeli nie, to jaką inną aplikację mogę zainstalować, żeby dostępny na pulpicie w przeglądarce eksplorator plików miał taką właściwość?