iaq

  1. Silas Mariusz

    FAQ Home Assistant | ESPhome: ESP8266 NodeMCU v3 + Bosch BME680

    Wybrane odczyty Pełne odczyty z obydwu czujników Czujnik BME680: I2C Wiring ESP NodeMCU Pinout SCL D1 SDA D2 VIN 3V GND G Warianty komunikatów: IAQ (Jakość powietrza)Opis <= 50 Wspaniała >= 51 && <= 100 Dobra >= 101 && <= 150 Lekko zanieczyszczone >= 151 && <= 200...