pressure

  1. Silas Mariusz

    FAQ Home Assistant | ESPhome: ESP8266 NodeMCU v3 + Bosch BME680

    Wybrane odczyty Pełne odczyty z obydwu czujników Czujnik BME680: I2C Wiring ESP NodeMCU Pinout SCL D1 SDA D2 VIN 3V GND G Warianty komunikatów: IAQ (Jakość powietrza)Opis <= 50 Wspaniała >= 51 && <= 100 Dobra >= 101 && <= 150 Lekko zanieczyszczone >= 151 && <= 200...
  2. Silas Mariusz

    FAQ Home Assistant | ESPhome: ESP8266 NodeMCU v3 + Bosch BME280 + SPS30

    Wybrane odczyty Pełne odczyty z obydwu czujników Czujnik BME280: I2C Wiring ESP NodeMCU Pinout SCL D1 SDA D2 VIN 3V GND G SPS30: I2C Wiring ESP NodeMCU Pinout 5V VIN SCL D1 SDA D2 GND G SEL G Uwaga: Połączenie magistrali I2C z czujnika SPS30 i czujnika...