ts-451+ awaria

  1. J

    Help TS-451+ awaria

    Mój nas to TS-451+ 4 dyski w RAID5 (o ile dobrze pamiętam). NAS pracuje 24h. Dzisiaj zauważyłem, że nie mam do niego dostępu. Przy dyskach 1,2 paliły się diody na zielono, przy dyskach 3,4 diody nie paliły się. Nie paliła się też dioda STATUS. Dioda LAN migała pomarańczowo sporadycznie...