udev

  1. 3Qn

    Knowledge (Persistence USB) Zachowanie linków do urządzeń USB

    Przygotowanie stałych reguł dla udev (Dynamic device management), zaczynamy od podłączenia urządzeń USB po czym w konsoli systemowej "dmesg" odnajdujemy wpisy inicjalizacji nowych urządzeń. ... [367775.241192] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd [367775.439354]...