vlan

  1. 3Qn

    Help [ROZWIĄZANY] Dostęp do zasobów między kontenerami.

    W skrócie git.domena.pl widoczna jest z internetu z sieci `VLAN=1` z sieci `VLAN=20` pingi przechodzą `nslookup` prawidłowo rozwiązuje adres jednak `nmap` wskazuje porty które nie są otwarte na routerze (53) natomiast zamknięte są (22,443) przekierowane do serwera reverse-proxy i tak `semaphore`...