voc

  1. Silas Mariusz

    FAQ Kanały ZigBee i WiFi 2.4 GHz | ZigBee & Wi-Fi 2.4 GHz Channels

    Kanały 2.4 GHz dla sieci WiFi Kanały 2.4 GHz dla ZigBee Notka: Trzy kanały WiFi w częstotliwości 2.4 GHz, które nie nachodzą na siebie, czyli kanał 1, 6 i 11 pracują na tym samym paśmie co kanały ZigBee 11-22. Źródło: ZigBee and Wi-Fi Coexistence | MetaGeek
  2. Silas Mariusz

    FAQ Home Assistant | ESPhome: ESP8266 NodeMCU v3 + Bosch BME680

    Wybrane odczyty Pełne odczyty z obydwu czujników Czujnik BME680: I2C Wiring ESP NodeMCU Pinout SCL D1 SDA D2 VIN 3V GND G Warianty komunikatów: IAQ (Jakość powietrza) Opis <= 50 Wspaniała >= 51 && <= 100 Dobra >= 101 && <= 150 Lekko zanieczyszczone >= 151 && <=...