Rozwiązany Moje dockery

Discussion in 'Kontenery Docker i LXC' started by pigers, May 1, 2020.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. pigers
  Offline

  pigers Nie wiem, nie znam się!Podobno wiesz lepiej! Administrator

  Joined:
  Jul 26, 2013
  Messages:
  12,277
  Local Time:
  6:13 AM
  Ratings:
  +1,942 / 43 / -25
  Followers:
  8
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  100 GbE
  null 100 GbE
  Polecenia do tworzenia były aktualne w momencie tworzenia tego posta, jeśli są zmiany to musisz sam to sprawdzić i poprawić!

  Szybki guide:
  docker volume create NAZWA_VOLUMENU_DLA_KONTENERA - tworzy wolumen dla wybranego kontenera (miejsce gdzie są trzymane dane dla kontenera)
  docker create KONTENER - tworzy kontener

  WAŻNE: jakby coś nie działało , to sprawdź czy nie zmieniły się parametry dla wybranego obrazu na stronie Docker Hub bądź na stronie dostawcy wybranego obrazu

  Portainer - lepsze GUI do zarządzania kontenerami
  Code (Bash):
  1. docker volume create portainer_data
  2. docker run -d  -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
  3.  
  Jackett - aplikacja która pozwala dodać więcej trackerów do sonarra i radarra
  Code (Bash):
  1. docker volume create jackett_config
  2. docker create \
  3.   --name=jackett \
  4.   -e PUID=65534 \
  5.   -e PGID=65534 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 9117:9117 \
  8.   -v jackett_config:/config \
  9.   --restart unless-stopped \
  10.   linuxserver/jackett
  Qbittorrent v4 - program do pobierania torrentów
  Code (Bash):
  1. docker volume create qbit
  2. docker create \
  3.   --name=qbittorrent \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -e WEBUI_PORT=9092 \
  8.   -p 6881:6881 \
  9.   -p 6881:6881/udp \
  10.   -p 9092:9092 \
  11.   -v qbit:/config \
  12.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/Z_Download/Downloaded:/downloads \
  13.   --restart unless-stopped \
  14.   linuxserver/qbittorrent
  Radarr - program do zarządzania filmami ( w tym pobierania w połączeniu z Qbittorrentem i Jackettem)
  Code (Bash):
  1. docker volume create radarr
  2. docker create \
  3.   --name=radarr \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 7878:7878 \
  8.   -v radarr:/config \
  9.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/ddl_movies:/movies \
  10.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/Z_Download:/downloads \
  11.   --restart unless-stopped \
  12.   linuxserver/radarr
  Sonarr - program do zarządzania serialami - dopełnienie dla Radarr'a
  Code (Bash):
  1. docker volume create sonarr
  2. docker create \
  3.   --name=sonarr \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 8989:8989 \
  8.   -v sonarr:/config \
  9.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME:/tv \
  10.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/Z_Download/Downloaded:/downloads \
  11.   --restart unless-stopped \
  12.   linuxserver/sonarr:preview
  MusicBrainz - lokalna kopia repozytorium dla fingerprintingu muzyki i metadanych
  Code (Bash):
  1. docker volume create musicbrainz_data
  2. docker volume create musicbrainz_config
  3. docker create \
  4.   --name=musicbrainz \
  5.   -e PUID=0 \
  6.   -e PGID=0 \
  7.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  8.   -e BRAINZCODE=Fill_API_KEY_HERE\
  9.   -e WEBADDRESS=IP_QNAPA \
  10.   -e NPROC=5 \
  11.   -p 5000:5000 \
  12.   -v musicbrainz_config:/config \
  13.   -v musicbrainz_data:/data \
  14.   --restart unless-stopped \
  15.   linuxserver/musicbrainz
  Ombi - portal ułatwiający zarządzanie Sonarr'em i Radarr'em i Lidarr'em - w tym prośbami o nowe filmy/seriale - obecnie nie używam
  Code (Bash):
  1. docker volume create ombi
  2.   docker create \
  3.   --name=ombi \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -e BASE_URL=/ombi \
  8.   -p 3579:3579 \
  9.   -v ombi:/config \
  10.   --restart unless-stopped \
  11.   linuxserver/ombi
  Lidarr - program do zarządzania kolekcją muzyki (odpowiednik Sonarr'a)
  Code (Bash):
  1. docker volume create lidarr
  2.   docker create \
  3.   --name=lidarr \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 8686:8686 \
  8.   -v lidarr:/config \
  9.   -v /share/CACHEDEV2_DATA/DATA2/Multimedia/MP3:/music \
  10.   -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/Z_Download/Downloaded:/downloads \
  11.   --restart unless-stopped \
  12.   linuxserver/lidarr
  EmbyStat - program do statystyk z Emby - obecnie nie używam, zastąpiony pluginem w Emby "Playback Reporting"
  Code (Bash):
  1. docker volume create emby_statz
  2. docker create \
  3.   --name=embystat \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 6555:6555 \
  8.   -v emby_statz:/config \
  9.   --restart unless-stopped \
  10.   linuxserver/embystat
  NetBootXYZ - rozwiązanie PXE , które obecnie testuje mocno
  Code (Bash):
  1. docker volume create netbootxyz_config
  2. docker volume create netbootxyz_assets
  3. docker create \
  4.   --name=netbootxyz \
  5.   -e PUID=1000 \
  6.   -e PGID=1000 \
  7.   -p 3000:3000 \
  8.   -p 69:69/udp \
  9.   -p 8980:80 \
  10.   -v netbootxyz_config:/config \
  11.   -v netbootxyz_assets:/assets \
  12.   --restart unless-stopped \
  13.   linuxserver/netbootxyz
  JDownloader - program do pobierania z serwerów mega.co.nz itp
  Code (Bash):
  1. docker volume create jdownloader_config
  2. docker create \
  3.  --name jdownloader \
  4.  --restart=unless-stopped \
  5.  -v /share/CACHEDEV3_DATA/_ANIME/Z_Download/Downloaded:/root/Downloads \
  6.  -v jdownloader_config:/opt/JDownloader/cfg  \
  7.  -u 0 \
  8.  -e TZ=Europe/Warsaw \
  9.  jaymoulin/jdownloader
  10. #auth in jdownloader container
  11. #docker exec jdownloader configure EMAIL PASSWORD_FOR_JDOWNLOADER
  WatchTower - docker do automatycznego aktualizowania innych dockerów
  Code (Bash):
  1. #check for new images every 4 hours (4*60*60) time in seconds
  2. docker run -d \
  3.     --name watchtower \
  4.     -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  5.     containrrr/watchtower \
  6.     sonarr radarr jackett lidarr jdownloader smokeping
  Emby - program do oglądania mediów które się pobierały - czemu nie Plex ? Bo mi baze danych psuje !
  Code (Bash):
  1. docker volume create emby_config
  2. docker create \
  3.   --name=emby_server \
  4.   -e PUID=0 \
  5.   -e PGID=0 \
  6.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  7.   -p 8096:8096 \
  8.   -v emby_config:/config \
  9.   -v /share/_ANIME/:/data/tvshows_1 \
  10.   -v /share/DATA2/Filmy/:/data/tvshows_2 \
  11.   --device /dev/dri:/dev/dri \
  12.   --cpus="2" \
  13.   --memory=4g \
  14.   --restart unless-stopped \
  15.   linuxserver/emby
  SmokePing - wykresy dostępności stron
  Code (Bash):
  1. docker volume create smokeping_config
  2. docker volume create smokeping_data
  3. docker create \
  4.   --name=smokeping \
  5.   --cpus=".5" \
  6.   -e PUID=1000 \
  7.   -e PGID=1000 \
  8.   -e TZ=Europe/London \
  9.   -p 77:80 \
  10.   -v smokeping_config:/config \
  11.   -v smokeping_data:/data \
  12.   --restart unless-stopped \
  13.   linuxserver/smokeping
  OpenSpeedTest - zawsze chciałem mieć swojego prywatnego speedtesta
  Code (Bash):
  1. docker create \
  2. --name=openspeedtest \
  3. --cpus=".5" \
  4. --memory=512m \
  5. --restart=unless-stopped  -p 78:8080 \
  6. openspeedtest/latest
  PLAYGROUND

  Minetest - Open source voxel game engine
  Code (Bash):
  1. docker volume create minetest_config
  2. docker create \
  3.   --name=minetest \
  4.   --cpus="2" \
  5.   -e PUID=65534 \
  6.   -e PGID=65534 \
  7.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  8.   -e CLI_ARGS="--gameid minetest" \
  9.   -p 30000:30000/udp \
  10.   -v minetest_config:/config/.minetest \
  11.   --restart unless-stopped \
  12.   linuxserver/minetest
  Nextcloud
  Code (Bash):
  1. docker volume create nextcloud_config
  2. docker volume create nextcloud_data
  3. docker create \
  4.   --name=nextcloud \
  5.   -e TZ=Europe/Warsaw \
  6.   -p 7443:443 \
  7.   -v nextcloud_config:/config \
  8.   -v nextcloud_data:/data \
  9.   --restart unless-stopped \
  10.   linuxserver/nextcloud
  Online Office Applications for business
  Code (Bash):
  1. docker volume create onlyoffice_logs
  2. docker volume create onlyoffice_config
  3. docker volume create onlyoffice_db
  4. docker volume create onlyoffice_cache
  5. CERT_LOCATION=$(docker volume inspect --format='{{json .Mountpoint}}' onlyoffice_config | sed 's/"//g')/certs/
  6. #generate SSL cert
  7. cd /tmp
  8. #this will run veryyyy long (2048 ~10 minutes, 4096 ~40 minutes)
  9. openssl dhparam -out dhparam.pem 2048
  10. openssl genrsa -out onlyoffice.key 2048
  11. openssl req -new -key onlyoffice.key -out onlyoffice.csr
  12. openssl x509 -req -days 365 -in onlyoffice.csr -signkey onlyoffice.key -out onlyoffice.crt
  13.  
  14. mkdir -p $CERT_LOCATION
  15. cp onlyoffice.key $CERT_LOCATION
  16. cp onlyoffice.crt $CERT_LOCATION
  17. cp dhparam.pem $CERT_LOCATION
  18. chmod 400 $CERT_LOCATION/onlyoffice.key
  19.  
  20. docker run -i -t -d \
  21.  --name=onlyoffice_documentserver \
  22.  --cpus="2" \
  23.  -p 444:443 \
  24.  -v onlyoffice_logs:/var/log/onlyoffice  \
  25.  -v onlyoffice_config:/var/www/onlyoffice/Data  \
  26.  -v onlyoffice_cache:/var/lib/onlyoffice \
  27.  -v onlyoffice_db:/var/lib/postgresql \
  28.  onlyoffice/documentserver
  Navidrome - plex for music
  Code (Bash):
  1. docker volume create navidrome_config
  2. docker create --name=navidrome \
  3. -p 4533:4533 \
  4. -e ND_MUSICFOLDER:/music \
  5. -e ND_DATAFOLDER:/data \
  6. -e ND_SCANINTERVAL:1m \
  7. -e ND_LOGLEVEL:info \
  8. -e ND_PORT:4533 \
  9. -e ND_TRANSCODINGCACHESIZE:512MB \
  10. -e ND_SESSIONTIMEOUT:30m \
  11. -e ND_BASEURL:"/navidrome" \
  12. -v navidrome_config:/data \
  13. -v /share/CACHEDEV2_DATA/DATA2/Multimedia/MP3:/music:ro \
  14. deluan/navidrome
  https://hub.docker.com/r/romancin/tinymediamanager]TinyMediaManager (GUI)[/URL]
  Code (Bash):
  1.  
  2. docker volume create tinymediamanager_config
  3. docker run -d --name=tinymediamanager \
  4. -v tinymediamanager_config:/config \
  5. -v /share/Container/tinymediamanager/media:/media \
  6. -e GROUP_ID=0 -e USER_ID=0 -e TZ=Europe/Warsaw \
  7. -p 5800:5800 \
  8. romancin/tinymediamanager:latest
  9.  
  https://hub.docker.com/r/thelounge/thelounge]The Lounge (IRC Webclient)[/URL]
  Code (Bash):
  1.  
  2. docker volume create thelounge_config
  3. docker run --detach \
  4.              --name thelounge \
  5.              --publish 9900:9000 \
  6.              --volume thelounge_config:/var/opt/thelounge \
  7.              --restart always \
  8.              thelounge/thelounge:latest
  9.  
  Update portainer
  Code (Bash):
  1. docker stop portainer;
  2. docker image pull portainer/portainer;
  3. docker rm portainer;
  4. docker run -d -p 9000:9000 --name portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer:/data --restart=always portainer/portainer;
  5.  
  SoulSeek
  Code (Bash):
  1.  
  2. docker volume create soulseek_appdata
  3. docker volume create soulseek_logs
  4. docker volume create soulseek_downloads
  5. docker run -d --name soulseek --restart=always \
  6. -v soulseek_appdata:"/data/.SoulseekQt" \
  7. -v soulseek_downloads:"/data/Soulseek Downloads" \
  8. -v soulseek_logs:"/data/Soulseek Chat Logs" \
  9. -e pgid=1 \
  10. -e puid=1 \
  11. -e resize=scale \
  12. -e resolution=1280x720 \
  13. -p 6080:6080 \
  14. realies/soulseek
  YouTube downloader - Docker Hub
  Code (Bash):
  1. docker volume create yt_config
  2. docker volume create yt_subscriptions
  3. docker volume create yt_users
  4. docker run -d \
  5. --name ytdl \
  6. -p 8998:17442 \
  7. -v yt_config:/app/appdata \
  8. -v yt_subscriptions:/app/subscriptions \
  9. -v yt_users:/app/users \
  10. -v /share/CACHEDEV2_DATA/DATA2/Multimedia/MP3:/app/audio \
  11. -v /share/CACHEDEV2_DATA/DATA2/Multimedia/MP3:/app/video \
  12. tzahi12345/youtubedl-material:latest
  --- Połączono posty, Sep 20, 2021, Data oryginalnego postu: Jan 1, 2021 ---
  Docker Hub

  upload_2021-9-20_13-58-32.

  Code (Bash):
  1. docker volume create speedtest_tracker_data
  2. docker create \
  3.       --name=speedtest \
  4.       -p 8765:80 \
  5.       -v speedtest_tracker_data:/config \
  6.       -e OOKLA_EULA_GDPR=true \
  7.       --restart unless-stopped \
  8.       henrywhitaker3/speedtest-tracker
  upload_2021-9-20_13-59-13.
   
  • Lubię to! Lubię to! x 5
Thread Status:
Not open for further replies.