DriveMapper 1.1.1

Drive Mapper v1.1

 1. pigers
  Program do mapowania zasobów sieciowych oraz podłączeń dysków.

  Potrafi zapamiętać zapisane połączenia, aby wczytać je między kolejnymi sesjami programu.

  Później zostanie dodana funkcjonalność autostartu oraz zostanie zwiększone bezpieczeństwo danych.

  Proszę przeczytać !Readme.txt znajdujący się w paczce.

  Korzysta z API Windows (cmd nie gryzie)

  Zdjęcia programu:
  Schowek01. Schowek02.

Ostatnie aktualizacje

 1. Minor update