anydesk

  1. DeNiro

    Help MeshCentral (alternatywa AnyDesk i TeamViewer)

    Hi Jako że wracam trochę do zażądania infrastrukturą sieci i komputerów, natrafiłem na dość ciekawy pakiet (w alternatywie AnyDesk i TeamViewer): GitHub - Ylianst/MeshCentral: A complete web-based remote monitoring and management web site. Once setup you can install agents and perform remote...