netbak pc agent

  1. Paollo

    Help NetBak PC Agent - nie można wybrać woluminów

    Czy moglibyście pomóc w problemie z NetBak PC Agent. Zainstalowane właśnie bieżące wersje i brak jest w Agencie możliwości wyboru jakichkolwiek woluminów z PC do backupu laptopa z Win11.
  2. P

    Help Wylogowanie z netbak pc agent

    Witam Problem występuje na wszystkich 8 maszynach z win10. Netbak pc agent przy starcie zawsze pyta o użytkownika i hasło. Co zrobić aby aplikacja pamiętała dane logowania ?