session

  1. Cprd

    Solved Sessions?

    Hey I dont know if im misunderstanding this, but when i restart rtorrent i have to load all torrents again manually, even if i pressed "save session". Is this suppose to happen or is it a misconfiguration at my end? Firmware version: 4.5.1.1540 Model name: QNAP TS-251B
  2. Silas Mariusz

    How-To Pobieranie plików/zawartości FTP w tle

    Zaloguj się na shell serwera, czyli pobierz i uruchom program PuTTY i po SSH zaloguj się na shell serwera: W otwartym oknie programu w polu Host Name... podaj adres IP serwera znaleziony Finderem, wybierz Connection type SSH oraz w polu Port podaj numer portu - domyślny 22. Następnie kliknij...