treafik

  1. 3Qn

    How-To Container-Station Konfiguracja Treafik (reverse-proxy) + OVH (SSL)

    Instalacja Traefik pozwala nam na automatyczną rejestrację sub-domeny dla usługi uruchomionej w środowisku kontenerów w tym przypadku będzie to (Container-Station) oraz dzierżawę certyfikatów . Na routerze forwardujemy jedynie dwa porty http:80 oraz https:443 nie muśmy pilnować/zapewniać aby...