ts451+

  1. kamil666

    Help RAID1 dodanie dwóch nowych dysków bez utraty danych

    Mam RAID 1 - 2 x 4TB dyski Chcę w slot 3 i 4 włożyć dyski SDD o pojemności 2 x 2TB Jak można rozszerzyć to bezpiecznie bez utraty danych ? Czy da się korzystać z 2 x RAID1 w celu połączenia tych puli? Wtedy bym miał 4 TB + 2 TB ? Czyli sumarycznie uzyskać około 5,5TB ? Czy można zrobić migrację...