FAQ Jak zrobić backup plików systemowych, aplikacji QPKG oraz baz danych z Multimedia Console?

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,210
31
2,313
153
39
Nowy Sącz
forum.qnap.net.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
qnap-nas-backup-software.jpg

 1. Utwórz udział sieciowy na pierwszym woluminie systemowym o nazwie: SystemDisk i wskaż manualnie ścieżkę do katalogu głównego tego woluminu:
  1686046406721.png


  Efekt powinien być taki:
  1686046306208.png


 2. Upewnij się, aby dla udziału sieciowego dostęp dla gościa, grupy Everyone oraz wszystkich innych użytkowników po za adminem był zabroniony.
  WAŻNE:
  Jeśli używasz zaawansowanych uprawnień, to NIGDY nie modyfikuj uprawnień sieciowych dla udziału SystemDisk.

 3. Uruchom aplikacje HBS i utwórz nowe zadanie backupu, w którym:
  1. Zaznacz do backupu wszystkie ukryte katalogi systemowe zaczynające się od . (kropki) (nie zaznaczaj udziałów sieciowych)
   1686046787965.png
   1686046823593.png
   1686046864185.png

   Informacyjnie:
   .@backup_config - zrzut cotygodniowych backupów konfiguracji systemowej
   .qpkg - backup aplikacji QPKG
   .system - face tagi, bazy multimedia console, itp...

  2. WAŻNE!
   - Odznacz korzystanie z filtrów, ignorowanie dowiązań symbolicznych, pomijanie plików ukrytych oraz ignorowanie plików tymczasowych.
   - Nie korzystaj z funkcji QuDedup - deduplikacji.
   1686047129004.png

 4. To wszystko.
  Pamiętaj powyższe nie gwarantuje pełnego backupu danych systemowych, ale może pomóc w działaniach odtworzeniowych.
 
To jest bardzo dobre pytanie, ale przypominam Panom moderatorom, żeby czytać ze zrozumieniem:
To wszystko.
Pamiętaj powyższe nie gwarantuje pełnego backupu danych systemowych, ale może pomóc w działaniach odtworzeniowych.

FYI:
Backup wymaga jeszcze kopii pliku /etc/config/qpkg.conf

Jak przywrócić?
Bash:
/etc/init.d/services.sh stop
/etc/init.d/Qthttpd.sh start && /etc/init.d/thttpd.sh restart
/etc/init.d/hbs.sh start
Następnie należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem, uruchomić HBS, utworzyć zadanie przywracania i przywrócić pliki.
Ta sama metoda tyczy się przywracania tych plików z migawek.
Następnie uruchomić wszystkie usługi czyli:
Bash:
/etc/init.d/services.sh start
Panowie moderatorzy przypominam, "szastacie" wiedzą nt. linux'ów, a proste rzeczy Was przerastają.
 

Users search this thread by keywords

 1. backup
 2. backup konfiguracji qnap
 3. silas