Help konfiguracja mikrotika (DHCP)

zgoneq

Systems Admin...
Q's Expert
Aug 16, 2015
226
29
28
QNAP
TS-x53A
Ethernet
1 GbE
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten temat jest teoretyczno-akademicki.
Problem: Konfiguracja DHCP w taki sposób aby klienci po kablu otrzymywali IP z określonej puli, a bezprzewodowi z innej (w tej samej logicznej sieci).

Sieć - przyjmijmy standard mikrotika 192.168.88.0/24
Co już zostało zrobione:
1. Stworzone zostały dwie pule (192.168.88.100-192.168.88.130 oraz 192.168.88.200-192.168.88.230)
2. Z dotychczasowego bridga zostały wyjęte interfejsy bezprzewodowe.
3. Utworzony został nowy bridge, tylko z int. wifi (2,4 i 5)
4. Utworzy nowy serwer dhcp i ustawiony na nowy bridge i pulę
adres 1 bridga 192.168.88.1, drugiego 192.168.88.2

Ma ktoś pomysł czy to ma prawo zadziałać? Zakładam, że domena rozgłoszeniowa nie wychodzi poza bridge.

Dla porządku dodam, że jeśli adres drugiego bridga jest w sieci 192.168.77.x i drugi dhcp też, to wszystko działa.