Help MARS / Wordpress / Zwiększenie limitu "Maximum upload file size"

Mafox_

System Engineer
Q Specialist
Apr 11, 2016
104
6
18
QNAP
TS-x51
Ethernet
1 GbE
TS-251 ,
Hej,
Zainstalowałem Wordpress z APP Center.
Chciałem użyć aplikacji MARS
W tym celu zainstalowałem wtyczkę QNAP do zainstalowanego Wordpressa i w QNAP Backup jest "
Maximum upload file size2 MB
Mam taki problem, że przy próbie zwiększenia limitu za pomocą tego tutoriala https://www.qnap.com/pl-pl/how-to/tutorial/article/jak-utworzy%C4%87-kopi%C4%99-zapasow%C4%85-i-przywr%C3%B3ci%C4%87-witryn%C4%99-wordpress-za-pomoc%C4%85-multi-application-recovery-service-mars , czyli wpisując w terminalu to polecenie:
cat <<EOF>> /proc/`system-docker inspect -f '{{.State.Pid}}' wordpress_wordpress_1`/root/var/www/html/WordPress/.htaccess
php_value upload_max_filesize 1280M
php_value post_max_size 1280M
php_value memory_limit 2560M
php_value max_execution_time 3000
php_value max_input_time 3000
EOF
Wyskakuje błąd,że nie ma takiego folderu , czyli taki komunikat,:
Error: No such object: wordpress_wordpress_1
Error: No such object: wordpress_wordpress_1
-sh: /proc//root/var/www/html/WordPress/.htaccess: No such file or directory
W jaki sposób można zwiększyć limit przesyłanych plików, aby działał MARS?
 

Users search this thread by keywords

  1. mars
  2. HTTP ERROR 500
  3. wordpress